مهار افسردگی و اضطراب از طریق پذیرفتن واقعیت

تقاضا برای مصرف قرص های  ضد افسردگی مدام رو به افزایش است. اعتیاد به مواد مخدر و الکل کم نشده است. حتی معلوم شده است چاقی و پناه بردن به پرخوری و خرید وسایل نیز راهی برای فرار از تشویش و اضطراب است.

landscape-1457980616-anxiety-depression-stress

دکتر Billi Gordon  می گوید در درجه اول بهتر است با نشانه های یاخته عصبی که در طول زندگی در حین روبرویی با اتفاقات در مغز ما ایجاد می شود آشنا شویم. به نظر او هر عمل یا واکنش ما، بلافاصله منجر به ایجاد یک « امضای عصبی – neurosignature » در ذهن ما می شود.

هر چیزی که می بینیم، می شنویم، لمس می کنیم بلافاصله در مغز ما یک « امضای عصبی» تولید می کند. مثل اثری که جوهر بر روی کاغذ می گذارد. این نوع لکه های یاخته ای حاوی اطلاعات، پاک شدنی نیستند ولی خوشبختانه امکان بازنویسی بر روی شان وجود دارد.

ما باید بین آنچه که می گوییم هستیم و آنچه که انجام می دهیم تفکیک قائل شویم. حقیقت وجودی ما در اصل آن چیزی است که انجام می دهیم نه آنچه که فکر می کنیم یا به ما گفته شده است که درست است.

در یک کلام، برای کنترل روح و روان افسرده و مضطرب، یک راه سخت و قطعی وجود دارد و آن اینکه با بیرحمی تمام  واقعیت های زندگی را همانطور که هست بپذیریم نه آنطوری که ما توقع داریم.

پذیرفتن واقعیت به ما قدرت کنترل بیشتری می هد و از افسردگی و اضطراب ما می کاهد.

رویارویی با جهانی که اضطراب کمتری دارد به ما تصویر مثبت تری می دهد. افزایش تاثیرات مساعد و مفید منجر به بازنویسی امضاهای عصبی مثبت می شود.

 

Brutal Honesty is the New Prozac

https://www.psychologytoday.com/blog/obesely-speaking/201512/brutal-honesty-is-the-new-prozac

منبع تصویر
http://www.cosmopolitan.co.uk/body/health/news/a43252/breathing-trick-help-anxiety/

More from مرد روز
نوجویی و توجه به لذت جنسی، ما را از سایر جانوران متمایز ساخت
تقریباً همه حیوانات روی زمین، فقط برای «تولید مثل» فعالیت جنسی دارند...
Read More