کاریکاتور روز – غرق کتاب‌ها در ساحل آیفون

urziceni 2019 Shaowei
More from مرد روز
ترانه‌ای که به دنیای سپهری نزدیک شد
سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی...
Read More