چرا در بین مردان، ارسال عکس آلت‌شان به زنان شایع است

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

آخرین باری که از ۵ هزار مرد در یک سنجش در باره ارسال تصویر آلت شان پرسیدند حدود نیمی از آنها گفتند که این کار را کرده اند.

حتما بخشی از آنها با درخواست قبلی فرستاده می شود ولی ۴۹ درصد مواقع، تصاویر بدون اجازه یا درخواست، فرستاده شده است. بنابر این طبیعی است بپرسیم چرا این کار بین بخش زیادی از مردان مرسوم است.

تحقیق جدیدی در فصلنامه تحقیقات جنسی منتشر شده است که بازگو کننده نکاتی قابل تامل است. محققین کانادایی که با حدود ۱۱۰۰ مرد بین ۱۶ تا ۹۲ ساله این سوال را در میان گذاشتند متوجه شدند بیشتر از نصف این افراد مرتکب این عمل شده اند.

بیشتر آنهایی که پاسخ مثبت دادند جوان بودند. اغلب شان مجرد بودند و درون رابطه با یک زن بودند.

به نظر می رسید بر اساس نحوه پاسخگویی به پرسشنامه، بعضی ها حس خودبرتربینی داشتند و تمایل زیاد برای اینکه مورد تحسین قرار بگیرند.

بخشی از مردانی که تصویر آلت شان را می فرستند این احساس را به زنان دارند که باید مثل بت پرستیده شوند و بخش دیگر احساس منفی و بی حرمت کننده نسبت به زنان داشتند.

بیشتر این نوع مردان البته اعلام کرده اند که امیدوار بودند عمل شان منجر به واکنش مشابه زنان بشود و تصویری متقابل برای شان بیاید.

یک سوم شان امیدوارند با این کار شریک جنسی یا عشقی بیابند. حدود ۱۸ درصدشان از این کار لذت می برند و عده ایی که از خودآزاری تحریک می شوند توقع شنیدن توهین و مسخره شدن، دارند.

از هر ۱۰ مرد ۱ نفرشان ارسال عکس آلت شان برای ایجاد حس کنترل بر فردی است که قرار است تصویر را ببیند. معمولا این نوع تمایل بعد از یک مشاجره بین زوج ها صورت می گیرد. انگیزه اصلی این مردان نوعی تحقیر و توهین است. بخش کوچکی از این گروه از مردان انگیزه شان اعلام انزجار و دوست نداشتن زنی است که عکسها را دریافت می کند.

حدود ۶ درصد این افراد به خاطر مسائل حل نشده دوران کودکی و تصورات نادرستی که از بدن لخت دارند یا نوعی سنت شکنی با نوع تربیتی که داشته اند این کار را می کنند.

اگر قصد منفی و تحقیر و توهین دارید بدانید که تاثیرش برعکس است و فقط خودتان کوچک می شوید. پس لطفا دست نگه دارید و دکمه ارسال را نزنید.

اگر فکر می کنید این کار بامزه و تحریک کننده است بد نیست قبل از ارتکاب آن، از طرف مقابل مطمئن باشید که همین تصور مشابه را خواهد داشت. بر طبق برداشت هایی که تاکنون در دنیای اینترت مشاهده شده است برای اکثر زنان، دیدن تصاویر آلت مردان آنطور که ما فکر می کنیم جذاب و تحریک کننده نیست.

بسیاری از مردان و زنان البته با تایید و رضایت متقابل از این شیوه های تحریک جنسی استفاده می کنند.

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

Why Do So Many Men Send Unsolicited Dick Pics?

https://www.menshealth.com/sex-women/a29737171/why-men-send-dick-pics/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2019.1639036?journalCode=hjsr20

More from مرد روز

تدریس فلسفه در دبیرستان های ایرلند

وقتی از فلسفه حرف می زنیم دقیقا یعنی چه؟ اصلا چه ضرورتی...
بیشتر بخوان