چرا در بین مردان، ارسال عکس آلت‌شان به زنان شایع است

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

آخرین باری که از ۵ هزار مرد در یک سنجش در باره ارسال تصویر آلت شان پرسیدند حدود نیمی از آنها گفتند که این کار را کرده اند.

تحقیق جدیدی در فصلنامه تحقیقات جنسی منتشر شده است که بازگو کننده نکاتی قابل تامل است.

بیشتر آنهایی که پاسخ مثبت دادند جوان بودند. اغلب شان مجرد بودند و درون رابطه با یک زن بودند.

بیشتر این نوع مردان البته اعلام کرده اند که امیدوار بودند عمل شان منجر به واکنش مشابه زنان بشود و تصویری متقابل برای شان بیاید.

یک سوم شان امیدوارند با این کار شریک جنسی یا عشقی بیابند. حدود ۱۸ درصدشان از این کار لذت می برند و عده ایی که از خودآزاری تحریک می شوند توقع شنیدن توهین و مسخره شدن، دارند.

حدود ۶ درصد این افراد به خاطر مسائل حل نشده دوران کودکی و تصورات نادرستی که از بدن لخت دارند یا نوعی سنت شکنی با نوع تربیتی که داشته اند این کار را می کنند.

اما مردان عزیز اگر قصد منفی و تحقیر و توهین دارید بدانید که تاثیرش برعکس است و فقط خودتان کوچک می شوید. پس لطفا دست نگه دارید و دکمه ارسال را نزنید.

اگر فکر می کنید این کار بامزه و تحریک کننده است بد نیست قبل از ارتکاب آن، از طرف مقابل مطمئن باشید که همین حس را خواهد داشت؟ بر طبق برداشت هایی که تاکنون در دنیای اینترت مشاهده شده است برای اکثر زنان، دیدن تصاویر آلت مردان آنطور که ما فکر می کنیم جذاب و تحریک کننده نیست.

بسیاری از مردان و زنان البته با تایید و رضایت همدیگر از این شیوه های تحریک جنسی استفاده می کنند.

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

Why Do So Many Men Send Unsolicited Dick Pics?

https://www.menshealth.com/sex-women/a29737171/why-men-send-dick-pics/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2019.1639036?journalCode=hjsr20

More from مرد روز
دانشمندان و آزمایش واکسن کرونا بر روی خودشان
دنیای پزشکی غرب از ۲۰۰ سال پیش ۴۶۵ مورد تحقیق یا آزمایش...
Read More