چرا در بین مردان، ارسال عکس آلت‌شان به زنان شایع است

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

آخرین باری که از ۵ هزار مرد در یک فصلنامه تحقیقات جنسی در باره ارسال تصویر آلت شان پرسیدند حدود نیمی از آنها گفتند که این کار را کرده اند.

بیشتر این نوع مردان البته اعلام کرده اند که امیدوار بودند عمل شان منجر به واکنش مشابه زنان بشود و تصویری متقابل برای شان بیاید. یک سوم شان امیدوارند با این کار شریک جنسی یا عشقی بیابند.

اگر فکر می کنید این کار بامزه و تحریک کننده است بد نیست قبل از ارتکاب آن، از طرف مقابل مطمئن باشید که همین حس را خواهد داشت؟ چون برای اکثر زنان، دیدن تصاویر آلت مردان آنطور که ما فکر می کنیم جذاب و تحریک کننده نیست.

مردان عزیز شک نکنید که فقط خودتان با این کار  کوچک می شوید. پس لطفا دست نگه دارید و دکمه ارسال را نزنید.

FRANCKREPORTER GETTY IMAGES

Why Do So Many Men Send Unsolicited Dick Pics?

https://www.menshealth.com/sex-women/a29737171/why-men-send-dick-pics/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2019.1639036?journalCode=hjsr20

More from مرد روز
مردم کشورهای ثروتمند، بیشتر می‌خوابند
رئیس شرکت اپل قبل از چهار صبح، بیدار می شود. تقریبا نیمی...
Read More