عکاسی از مردان جذاب و گربه‌های‌شان


عکاس ایتالیایی مد و تبلیغات Michelangelo Cecilia برایش عادی بود از مدل های جذاب عکس بگیرد. او تصمیم گرفت یک گزارش چشم نواز تهیه کند از تلفیق زیبایی نیم تنهِ لخت مردانه و گربه‌ها که از پربیننده ترین ها در اینترنت هستند.

اسم پروژه اش را هم با رندی تمام  Pussy Riot انتخاب کرد که یک گروه موسیقی فمینیست روسی است که برای اعتراض، لخت و عور به اماکن مهم نظیر کلیساها و موزه ها و مراسم سیاسی رخنه می کنند.

Pussy Riot – موسیقی سیاسی فمینیستی روسی

 

“Pussy Riot”, males, cats, charm!
http://blog.grainedephotographe.com/male-models-with-cats/

Find the photographer Michelangelo L. Cecilia on his official website , his Instagram  and his Facebook .

More from مرد روز

رشد شهرهای بزرگ و توسعه فرهنگ جهان وطنی

شهرها از با ثبات ترین واحدهای اجتماعی بشر هستند که در طول...
بیشتر بخوان