کشف کشتی غرق‌شده رم باستان با محموله‌اش

کشتی غرق شده مربوط به دوران رم باستان، ۱۷۰۰ سال است که زیر دریای مدیترانه کامل و دست نخورده، آرمیده بود. دو دانشجوی باستانشناسی قبرسی آن را کشف می کنند و بعدا متوجه می شوند که اکثر باری که حمل می کرد نیز در بستر کشتی قرار دارد.

تعداد زیادی کوزه حمل مواد غذایی نظیر شراب، روغن زیتون و ماهی خمیر شده جزو محموله این کشتی می تواند باشد که همچنان درهای آنها پلمپ شده باقی مانده است.

سالم ماندن کوزه ها حکایت از این دارد که کشتی بر اثر طوفان یا آتش سوزی یا تصادم با یک کشتی دیگر غرق نشده است. تنها احتمالی که باستان شناسان می دهند یک شورش یا درگیری درون کشتی بوده است که منجر به کشته شدن اکثریت خدمه گشته است.

کشتی فوق از بندری در سوریه بارگیری شده بود و قرار بود به بندری در ترکیه کنونی برود.

First ‘Undisturbed Roman Shipwreck’ in Cyprus Just Discovered

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/roman-shipwreck-discovered-cyprus-mediterranean-sea-a8978496.html

More from مرد روز
ملاقات دکتر ۲۸ ساله با کارمند ۲۳ ساله
باود معاون روابط عمومی یک شرکت است و جورجیا دکتر متخصص زنان...
Read More