ویدئوی یک رقص جالب برای تبلیغ عطر

کمپانی های فروش کالا برای تاثیرگذاری بر شهروندان به خوبی یاد گرفته اند از خلاق ترین هنرمندان در هر زمینه ایی برای تبلیغ کالای شان استفاده کنند. این هم یک مورد موفق برای تبلیغات عطر کینزو…

More from مرد روز

عکس های ایرانی بودن

قدر ایران عزیز را بیشتر بدانیم. کشفش کنیم. نگاه دوباره و بدون...
بیشتر بخوان