ویدئوی یک رقص جالب برای تبلیغ عطر

کمپانی های فروش کالا برای تاثیرگذاری بر شهروندان به خوبی یاد گرفته اند از خلاق ترین هنرمندان در هر زمینه ایی برای تبلیغ کالای شان استفاده کنند. این هم یک مورد موفق برای تبلیغات عطر کینزو…

https://youtu.be/ABz2m0olmPg?t=59

More from مرد روز
مردان حرف بزنید
حرف بزنید. من ترجیح می دهم وقتی برایم از مشکلاتت حرف میزنی...
Read More