توصیه‌های خصوصی وودی آلن

More from مرد روز
چرا اکثر بشر در اینترنت جذب ویدئوی حیوانات می‌شوند
اینترنت طوری طراحی شده است که همه سپرهای تشخیص و تردید را...
Read More