سیگار، مرگِ قابل کنترل

دکتر روبرت پروکتور معتقد است که « سیگار بزرگترین عامل مرگ و میر قابل کنترل در جهان است» او ادعا می کند حدود 100 میلیون انسان در قرن بیستم به خاطر بیمار های ناشی از سیگار جان خود را از دست داده اند.

استاد رشته تاریخ علوم در دانشگاه استانفورد در کتاب « هولوکاست طلایی»به پشتوانه تحقیقات علمی با قاطعیت تمام اعلام کرده است که  در قرن 21 ، سیگار قاتل یک بیلیون انسان خواهد بود.

کتابِ دکتر پروکتور تلاش جامعی است در باره تاریخ طراحی سیگار، تاریخ ادعاهای عوام فریبانه در باره سیگار و بررسی تاریخ علمی سیگار. او می افزاید نیت من برای نوشتن کتاب این بوده است که ضمن توضیح مراحل تحول صنعتی سیگار فرایند سیاسی ان را تشریح کنم.

نویسنده در این کتاب سعی کرده است به سئوالات بسیار اساسی که موجب گسترش بی حد و مرز سیگار شده است اشاره کند و به همان نسبت نیز پاسخگوی کنجکاوی های ایجاد شده باشد.

برای او مهم بود که پی ببرد چرا سیگار کشیدن تبدیل به یک عمل ساده و عادی در جهان شده است و چه مکانیسمی آن را به سمت پذیرش عمومی توسط اکثریت اجتماعات بشری سوق داده است.

بعد از آن، کنجکاوی های نویسنده شعاع وسیع تری می گیرد. او جویای آن است که بداند چرا صاحب منصبان و هدایت کنندگان برنامه های سیاسی و اجتماعی در اجتماعات بشری چشم شان را بر روی این پدیده مسموم کننده و مخوف بسته اند؟

مهمترین و اشکارترین دلیل برای چشم پوشی دولت ها و وزارتخانه های بهداشت این است که در اغلب ممالک، سیگار پر درآمد ترین جنس مصرفی برای دولت هاست . در حقیقت، اخذ مالیات سیگار، بزرگترین منبع درآمد دولت ها را رقم می زند.

کمپانی های تولیدکننده دخانیات در هر ظرفیت رسانه ایی ممکن، در حال انتشار این ادعا هستند که ازادی افراد برای تصمیم گرفتن در باره سیگار، حق طبیعی و قانونی افراد است. فقط باید از کمپانی های ثروتمند دخانیات پرسید که منظورشان از آزادی چیست. باید به انها لیست بلندبالای مرگ و میر معتادات سیگار در هر فرصت ممکن عرضه شود. خوب است دقیقا همه بدانند که انواع بیماری های زمینگیر کننده ازادی را از افراد و وابستگانِ قربانیان سیگار سلب می کند.

Harvard Magazine, Thinking Outside the Pack

http://harvardmagazine.com/2012/07/thinking-outside-the-pack

Robert N. Proctor, Ph.D. و  Golden Holocaust: Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition (University of California, $49.95)

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
زندگی بدون فرزند پوچ و بی هدف نیست
 ۵ - پس چه کسی از تو مراقبت خواهد کرد وقتی پیر...
Read More