شغل مردان همچنان مرگبار است

از دید داروین «موفق ترین موجودات زنده» آنهایی هستند که نسل بیشتری از خود به جای بگذارند. بر این اساس، هر مرد در قبایل محدود اولیه به رقابت با مردان دیگر می پرداختند. باید ریسک بیشتری در حین شکار می کرد یا جرئت و ریسک جنگیدنش را افزایش می داد.

اما از شروع تمدن کشاورزی که اکثریت مردان سیاره ما کشاورز شدند و همه عمرشان در یک روستا زندگی می کردند به خاطر شغل ثابت و مشابه و سنت ازدواج در قبیله، رقابت بین مردان به حداقل برسد.

از حدود یک قرن پیش، با توسعه انقلاب صنعتی و هجوم روستاییان به شهرهای بزرگ یک مشکل بزرگ بر سر راه سیستم سنتی زناشویی مردان قرار گرفت. مردان رها شده در شهرها بدون هیچ پشتوانه سنتی ناچار شدند وارد رقابت بسیار سخت تر برای یافتن همسر در بین انبوه مردان ساکن یک شهر شوند.

جمعیت عظیم مردانی که نسل در نسل فقط کشاورز بودند بدون داشتن هیچ امکانی برای دریافت تخصص، به شغل های خطرناکی نظیر سرباز مستعمره بودن، کار در معادن، ملوانی و کار در کارخانه ها تن دادند.

بعد از مدتی مردان جهان توانستند تا حدودی رقابت با سایر مردان در محوطه یک شهر را کاهش دهند. ولی با آمدن انقلاب اینترنتی و ارتباط جهانی ناشی از آن، به یکباره محدوده مکانی برای میدان رقابت برای یافتن شغل و جفت را برای مردان به طرز بی سابقه ای گسترش داد.

این روزها بیش از ۳ میلیارد مرد تقریباً ناگزیرند با جمعیت بیکرانی از مردان محله و شهر و کشور و حتی دنیا برای یافتن شغل و جفت رقابت کنند. طبیعتا همچنان بخش بزرگی از پسران خانواده های شهرهای جهان ناگزیرند به شغل های خطرناک و البته مرگبار جدید روی آورند تا شانس یافتن درآمد ثابت و در نتیجه فرصت یافتن جفت و تشکیل خانواده را برای خودشان ایجاد کنند.

Male power is inherent in a willingness to consciously explore new roles
Posted May 07, 2019

https://www.psychologytoday.com/us/blog/psych-illogical/201905/what-defines-the-modern-man

Top 10 Deadliest Jobs

https://www.cbsnews.com/pictures/top-10-deadliest-jobs/ 

More from ماهان طباطبایی
یوتیوپ و اشاعه مرام های جهانی
دنیای انسانی به کمک تکنولوژی ارتباطات، قادر به ثبت رفتارهای ناپسند عمومی...
Read More