پاسخ روانشناسی در باره اینکه چرا ما می‌خندیم

انسان قبل از اینکه بتواند حرف بزند از ۳ ماهگی قادر به خندیدن است. این حقیقت شامل نوزادان کر و کور هم می شود. برای همین شکی نیست که خندیدن یک رفتار مهم و هدفمند در زندگی انسانها است.

انسانها اگر در جمع باشند گاهی حتی ۳۰ بار بیشتر از حد معمول می خندند. به عنوان مثال، بچه های دو تا چهار ساله اگر یک کارتون خنده دار تلویزیونی را با هم ببیند ۸ بار بیشتر از وقتی که همان برنامه را تنها بینند می خندند.

در دوران انسان های اولیه که قدرت سخن گفتن وجود نداشت و قبایل مدام در حال جنگ با سایرین بر سر غذا  یا منطقه شکار بودند خندیدن یک وسیله مهم و حیاتی برای جلوگیری از جنگ بود. خنده دعوتی برای صلح و شروع یک رابطه بی خطر بود.

محققین توانستند ثابت کنند که حتی نوع خنده ایی که بین دو نفر رد و بدل می شود می تواند نشاندهنده عمق اعتماد و دوستی یا ناآشنا بودن دو شخص نسبت به هم باشد.

در یک بررسی علمی گسترده که دربرگیرنده ۲۴ جامعه مختلف و حدود ۱۰۰۰ شرکت کننده بود محققین صدای دو نوع خنده را پخش کردند صدای خنده اول در حین خوش و بش دو دوست قدیمی ضبط شده بود و خنده دوم از صدای دو نفر که همدیگر را نمی شناختند گردآوری شده بود. نکته جالب این است که همه افراد قادر به تشخیص خنده  صمیمانه و واقعی دو دوست قدیمی  از خنده دو غریبه بودند.

یک نظریه روانشناسی هم وجود دارد که معتقد است خنده خیلی شبیه رفتار « همدیگر را تمیز و نوازش کردن یا grooming » است که بعضی پستانداران در رابطه اجتماعی شان با همدیگر بروز می دهند. پاک کردن بدن طرف مقابل از حشرات و انگلها یا تیمار زخم ها  نوعی لطف یکطرفه و صمیمانه است که باعث پیوند عاطفی و دوستی می شود.

انسانها موقعیت شان در دنیا تغییر کرده است و عملا نمی توانند با دیدن غریبه ها یا افرادی که برای شان جالب است به سمت شان بروند و آنها را تمیز و نوازش کنند. .آدمها  ولی در حین روبرو شدن با بعضی افراد احساس می کنند که حرف و رفتار طرف مقابل برای شان بامزه تر و خنده دار تر است. این واکنش غریزی و صمیمی، نشان آشکاری است از توجه وعلاقه به یک فرد مشخص که به خوبی قابل تشخیص است و توجه فرد مورد نظر را نیز جلب می کند.

پس تا می توانیم بخندیم و اجتماع پیرامون را برای خودمان و دیگران دوست داشتنی تر سازیم.

 

 

 

Why Do We Laugh?

https://www.scientificamerican.com/article/why-do-we-laugh/

ABOUT THE AUTHOR(S)
Everyday Einstein Sabrina Stierwalt
Sabrina Stierwalt, PhD, is an astrophysicist at Occidental College and the host of the Everyday Einstein podcast on Quick and Dirty Tips.

More from ماهان طباطبایی
189 میلیون جواب برای چرا تنها هستیم
خیلی جاهای جهان نیمه شب که میشه تازه جستجو برای رفع تنهای شروع می...
Read More