عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز

حقایق عجیب در باره ارگاسم و اسپرم

اسپرم سریعتر از دونده المپیک قهرمان دوندگی جهان Usain Bolt رکورد سرعتش...
بیشتر بخوان