عکس‌های ممنوع – زیبایی بدن مردانه

زیبایی بدن زن، خودش را با خم و قوس های لطیف بروز می دهد اما بدن مرد با نشان دادن ابهت و قدرت، زیبایی را به نمایش می گذارد.

By Randy Stein

More from مرد روز
یک غذای کرونایی کنسروی
این روزها که تردد در بین فروشگاه های مواد غذایی عملا ریسک...
Read More