ترانه‌ افریقایی کوبایی

این روزها کوبایی ها هرچه بیشتر از خواننده جدیدشان Erick Alejandro Rodríguez می شنوند باز هم گویا سیر نمی شوند. ترانه « من می روم» به شکل جذابی آدمها را به رقص وا می دارد.
 
موسیقی فانک، ریتم افریقایی کوبایی و موسیقی پاپ نیجریه، ترکیبی است که این گروه ، آنها را با هم ادغام کرده است.

Written By
More from امید
با چند ساعت کار در هفته فقیر نیستید
آمار درآمد هفتگی 25 کشور جهان نشان می دهد خانواده هایی که حقوق...
Read More