تصاویر ناسا از تصادف دو کهکشان با هم

ESA Hubble & NASAدو کهکشان که ۲۳۰ میلیون سال نوری با ما فاصله دارند در حال تلاطم و تصادف با همدیگر هستند. بر اساس گزارش ناسا که به کمک تلسکوپ هابل گرفته شده است دو کهکشان فوق در مراحل جذب و یکی شدن هستند.

البته کشف این نقطه نورانی اولین بار حدود ۲۵۰ سال پیش توسط یک ستاره شناس به نام William Herschel صورت گرفته بود. او فکر می کرد که این حجم عظیم نورانی یک کهکشان غیرعادی است.

ستاره شناسان معاصر می دانند که این منطقه متشکل، از ستارگان با نام NGC 6052 قبلاً دو کهکشان بوده است که در حال ادغام هستند.

در رویارویی دو کهکشان، بخشی از ستارگان و منظوم های شان یا به بیرون از مدار جاذبه خودشان پرت می شوند یا به هم برخورد می کنند.

البته از راه دور به نظر می رسد که ستارگان در هم تنیده شده اند ولی عملاً فضای بسیار پهناوری بین هر ستاره این دو کهکشان وجود دارد و شانس تصادف شان کم است. تلاطم دو کهکشان بعد از مدتی فروکش می کند و مدار جاذبه جدیدی برای ستارگان شان ایجاد می شود و شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.

ستاره شناسان معتقدند که کهکشان ما تا ۴ میلیارد سال دیگر با کهکشان همسایه یعنی Andromeda تصادف خواهد کرد.

 

NASA Has Released a Breathtaking New Hubble Image of Two Galaxies Smashing

https://www.sciencealert.com/nasa-has-released-a-breathtaking-new-hubble-image-of-two-galaxies-smashing

More from مرد روز
هشت عکس هفته
در بخشی از نیجریه فرقه ای از مذهب بومی وجود دارد که...
Read More