مردان گل به سر عرب

در جنوب عربستان، نزدیک مرز یمن، دو قبیله «تهامه و اثیر» زندگی می کنند که خودشان می گویند قدمت شان به ۲ هزار سال هم می رسد.  مردانش مشهورند به جنگجو بودن و البته قبایل بسیار سنتی و مذهبی ای هم هستند.

اما مردان چند طایفه از این منطقه، یک فرق اساسی با بقیه مردان عرب دارند. مردان شان نه تنها لباس گلدار می پوشند بلکه تاجی از گل و  گیاهان دارویی را برای تزئین و سلامت، بر سر می گذارند.

محله «بازار گل فروشان» محل تردد روزانه مردان می باشد. در این بازار مردان یا تاج گل از قبل تزئین شده برای روزشان می خرند یا همانجا گل ها و طرح های تاج مورد علاقه شان را سفارش می دهند که بلافاصله ساخته می شود و بر سرشان می گذارند.  ورود زنان به این بازار  ممنوع است.

تاج سر ها برای مراسم مختلف نظیر مهمانی یا عروسی فرق دارند. یکی دیگر از سنت های این قبیله در کنار حمل خنجر، بلند نگاه داشتن موی سر می باشد.

I Met The Legendary Flower Men In Saudi Arabia
https://www.boredpanda.com/travel-photography-flower-men-saudi-arabia-eric-lafforgue/