سه قانون کوچک برای دید زدن به زنان

دید زدن به زنان می تواند کم ضررتر باشد اگر این سه قانون کوچک رعایت شود:

۱- قانون سه ثانیه

دید زدن به یک زن اگر بیشتر از سه ثانیه نشود و طرف متوجه نشود هم می تواند در حد یک کنجکاوی معمولی فرض شود هم به زنان این حس را ندهد که دارید با چشم تان لخت شان می کنید.

شکی نیست که سه ثانیه برای دیدن زیبایی کافی نیست ولی راه حلش این است که حداقل چند ثانیه نگاه تان را بچرخانید تا بتوانید دوباره از قانون دید زدن سه ثانیه ایی استفاده کنید.

۲- تغییر سمت نگاه

بیشترین اعتراض و شکایت زنان وقتی که زیر ذره بین نگاه مردان قرار می گیرند این است که مردان فقط بر روی یک نقطه بدن شان تمرکز می کنند.

این شکایت یک منطق قوی انسانی دارد چون مثلا پستان یا باسن خوش فرم یا پاهای کشیده، یا موهای پرپشت یا حتی صورت زیبا، به طور مجزا در هوا معلق نیستند. آنها در ترکیب با سایر اعضای بدن، تبلور یک انسان هستند.

ما مردان تمنای دید زدن یک بخش زیبا از بدن زنان را نادیده نگیریم ولی می توانیم با چرخش مداوم مسیر نگاه مان و دیدن یک شخص، از تاثیر منفی زل زدن های مان بکاهیم.

3 – شخص سومی هم همیشه هست

همانطور که اشاره شد ما در روستاها و در بین فواصل زیاد از هم زندگی نمی کنیم. بیشتر مواقع، اطراف ما بیش از فردی وجود دارد که برای ما چشمگیر هستند. بخصوص بچه ها که ناخواسته متوجه رفتار ما می شوند و بدون اینکه آن را درک کنند دچار ترس، انزجار یا بدآموزی می شوند.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به طرز عمیقی به مردان سوظن دارد و تبلیغات و رسانه ها هم مدام این فضا را مکدر می کنند. متاسفانه اخبار تجاوز و قتل ناموسی و انواع سواستفاده جنسی مردان از قدرت و موقعیت شان هم به اندازه همه بدبینی هایی که در باره ما وجود دارد واقعی هستند.

برای همین اخلاق شهروندی حکم می کند متوجه شرایط حساس باشیم و تا حد امکان سعی کنیم بز تصویر منفی نسبت به مردان نیفزائیم. این به معنای حذف کامل حقوق ما نیست فقط متوجه تاثیر رفتار روزانه مان باشیم.

How to Stare at Women

image source

dontgetserious.com

More from مرد روز
مجله هاروارد: سه اشتباه در یافتن هدف زندگی
هدفمند بودن به نظر آسان می رسد چون یک تصمیم اساسی برای...
Read More