استعفای ظریف دیگه برام مهم نیست

اگر سال های پیش بود:

حتماً از خبر استعفای دکتر ظریف شگفت زده و متاثر می شدم
حتماً چند پست احساسی در حمایت از ایشون می نوشتم و به زمین و زمان بد و بیراه می گفتم که قدر و قیمت این چنین وزیر نازنین و کاردانی رو نمی دونن!
اگر سالهای پیش بود:
اگر …
ولی امروز خسته تر، ناامیدتر و بی تفاوت تر از اونم که ظریف و روحانی و … برام مهم باشن!

وقتی در این مثلاً شب عید به جای خرید و فروش فرش و سفارش گرفتن و کسب و کار، دارم مغازه رو جمع می کنم و یک نیروی کار رو باید بگم بعد از عید لعنتی دیگه نیاد مغازه …

دیگه استعفای هیچ کس برام مهم نیست!