کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

نمودار شادی بشر

بله، شادبودن در بین انسانها، شبیه هم نیست. بعضی ها به دنبال...
بیشتر بخوان