کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

آدمهای چاق بیشتر عمر می کنند

براساس یک تحقیق گسترده ۴۰ ساله بر روی ۱۰۰ هزار نفر، محققین...
بیشتر بخوان