کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

عروس‌های لختِ توری پوش

بی شک این نوع عروس باید خیلی شجاع و گستاخ باشد چون...
بیشتر بخوان