کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

کشف جد ۹۰ هزار سالهِ انسان‌سانان

تا حدود همین ۴۰۰ هزار سال پیش در منطقه بین اسیا و...
بیشتر بخوان