کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

عکاس اسپانیایی و معماری بدن لخت زن

عکاس شهر بارسلونا « مانل گارسیا» به کمک تکنیک عکاسی پر کنتراست...
بیشتر بخوان