کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز
روشهای بهتر برای قدم زدن
۳- قدم زدن در هوایی که رطوبت در آن می شکند یا...
Read More