کاریکاتور روز – یک مجرد در رستوران

متاسفانه باید جای شما رو عوض کنیم تشریف ببرید توی پیشخوان بار… این آرامش و راحتی شما برای مشتری های متاهل ما، دلچسب نیست.
More from مرد روز

غمگین بودن به نفع بشر است

تبلیغات شرکت های خدمات مصرفی و تزئینی مدام می خواهند شادی مصنوعی...
بیشتر بخوان