شب شعر «کوچه» فریدون مشیری


نزدیک به شصت سال از سرایش و چاپ شعر «کوچه» می‌گذرد. شعری که چند نسل با عوالم روحی و روانی و زیبایی‌های آن زندگی کردند و در حافظه شعری ما ایرانیان از نخستین‌هاست.
. بندبند این شعر در روان ما اثرات متفاوتی داشته است و چندین مرتبه با موسیقی و آواز خوانده شده است.شب شعر کوچه در ساعت پنج بعدازظهر شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ در تالار فردوسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. در این مراسم شمس لنگرودی به وجوه شاعرانه این شعر و چگونگی ماندگاریش در شعر فارسی معاصر می‌پردازد.

بهار مشیری از خاطرات پدر و آنچه خود شاهدش بوده و چرایی محبوبیت شعر کوچه می‌گوید. در بخشی دیگر از مراسم، کیوان ساکت و فاضل جمشیدی با بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی، کوچه و دیگر سروده‌های مشیری را اجرا خواهند کرد و سرانجام بابک مشیری درباره کتاب «همیشه با تو» سخن خواهد گفت که مجموعه سروده‌ها و مقالات منتشر نشده فریدون مشیری است و مراسم رونمایی از این کتاب انجام می‌شود. پایان بخش برنامه، نمایش فیلم شعرخوانی مشیری است که در برگیرنده شعر کوچه نیز هست. خانه اندیشمندان علوم انسانی، خیابان استاد نجات‌الهی، چهارراه ورشو، تالار فردوسی

More from مرد روز
عکاس اسپانیایی Manel García و زیبایی زن
عکاس اسپانیایی Manel García و زیبایی زن
Read More