کاریکاتور روز – محموله نظامی

More from مرد روز

کاریکاتور روز – پرچم جدید ترکیه

[caption id="attachment_92499" align="aligncenter" width="800"] Marco De Angelis[/caption] سوریه مدتها است لگدکوب سم...
بیشتر بخوان