کاریکاتور روز – محموله نظامی

More from مرد روز

مردم کشورهای ثروتمند، بیشتر می‌خوابند

رئیس شرکت اپل قبل از چهار صبح، بیدار می شود. تقریبا نیمی...
بیشتر بخوان