گروه موسیقی مغولی که از چنگیزخان می‌گوید

گروه موسیقی مغولی «هو» به سبک قبایل سرخپوستی یا اسکیموها می خوانند. سازهای شان در اصل یک کمانچه است و سه تاری قدیمی که به شکل گیتار تزئین شده اند.

ترانه « گرگ» زمزمه جنگجویان مغولی است که علیه حریف، رجز خوانی می کنند. می گوید از زمین و آسمان هم حمله کنی جوابت را با شمشیرمان  و خردمندی چنگیز خان می دهیم.

قیافه و اداهای مردان در ترکیب با اشعار و موسیقی و ترانه، یادآور خشم و قدرت مهیب جنگاوران مغول است  که بیش از نصف جهان را با شمشیرهای شان تاراج کردند.

We Didn’t Know We Needed Mongolian Folk Rock Until We Heard It

The official music video for The HU’s “Wolf Totem” Available on all platforms: http://smarturl.it/WolfTotem https://thehuband.bandcamp.com/track/…

More from مرد روز
کتابخانه مردان معروف و مهم – بروس‌لی
همه آنهایی که بروس‌لی را می شناسند اولین تصویری که از وی...
Read More