سه آزمایش ساده برای شناخت سلامت جسمیهمه ما در دوره های مختلف زندگی و به دلایل مختلف رو به تمرین بدنی  و ورزش می آوریم. هر کدام ما نیز ممکن است انواع توقعات جسمی از بدن خودمان داشته باشیم. وزنه بیشتر زدن، شنای سریعتر رفتن، مسیر طولانی تر و سریعتری را دویدن و  …

اما برای شروع بد نیست این سه آزمایش و تشخیص ساده را انجام دهید تا بفهمید در کجای وضعیت جسمی نسبت به سن تان قرار گرفته اید.

۱- نسبت قد و قطر بدن

این یک اندازه گیری ساده است ولی ملاک بسیار مهمی  است از وضعیت جسمی و سلامت بدن… خیلی ساده قطر بدن تان و بخصوص دور شکم که می تواند بیشترین قطر بدن را به خود اختصاص دهد را اندازه گیری کنید. بعد حساب کنید آیا مقدارش از نصف اندازه به دست آمده از قد شما کمتر است یا نه … مثلاً اگر قدتان ۱۷۴ سانتیمتر است دور شکم تان نباید از ۸۷ سانتیمتر بیشتر باشد.

۲- دو دقیقه استقامت روی تخته

در نظر اول نباید زیاد سخت باشد در حالتی که در تصویر بالا می بینید دو دقیقه ثابت بمانید. ولی خیلی ها قادر به تحمل این حالت نیستند و اغلب آدمها به نصف راه هم نمی رسند.

۳-  آزمایش نشست و برخاست

بنشینید روی زمین و سعی کنید از جای تان بلند شوید. ،عمل نشست و برخاست هر چه متعادلتر و بدون کمک دست زانو و تکیه دادن ها صورت بگیرد نشانه سلامت و حتی طول عمر شما خواهد بود.

این روش به صورت کلینیکی مورد آزمایش قرار گرفته است. تحقیق فوق نشان داد که هر چه مقدار تکیه دادن و لغزیدن و سختی برخاستن یک فرد بیشتر باشد احتمال مرگ وی در سال های آتی بیشتر خواهد بود.

3 Fitness Tests You Should Be Able to Pass

https://www.menshealth.com/fitness/a19538367/simple-fitness-tests/

Dan John has taught and coached for more than 30 years. As a coach, he’s helped hundreds of athletes pack on double-digit pounds of rock-solid muscle. As an athlete, John broke the American record in the Weight Pentathlon. He is the author of several books, including Intervention.