مردانی که برای زنان مجرد، حق جنسی قائل نیستند

سکس از نظر بعضی مردان، تماسِ ناجور آلت مردانه با قسمتی از جسم یک زن است. کاری که حدس می زنند تاثیر مشمئز کننده ای در بدن زن ایجاد می کند و برای همین مردی که اینگونه تصوری از سکس دارد به هیچ وجه نمی تواند بپذیرد زنی که مورد توجه او است قبلا با یک نفر دیگر سکس داشته باشد.

تعریف این نوع مردان از سکس فقط یک عمل فیزیکی و عاری از مهر و عشق است. برای همین شدیدا از احتمال اینکه یک زن مجرد سکس داشته است جریحه دار می شوند.

این نوع مردان در تصورشان نمی گنجد که زنان قبل از ازدواج به عنوان یک انسان، به نیازهای طبیعی و سالم بدن خود پاسخ دهند. برای این نوع افراد، هیچ چیز طبیعی و انسانی در باره آلت مردان وجود ندارد. آلت وسیله ای است برای فروکش کردن یک نیاز کورِ غریزی…

انگار هیچ چیز سالم و انسانی در باره آلت مردان وجود ندارد. آلت وسیله ای است برای فروکش کردن یک نیاز کورِ غریزی… شاید آنها بدون آنکه متوجه باشند فکر می کنند تماس و کاربرد آلت مردانه با هر زنی، فقط از راه زور صورت می گیرد. برای همین، تاثیر منفی چندش آوری را بر جسم و روح خودشان و زنانی که سکس دارند قائل می شوند. 

افرادی که برای زنان مجرد، حقوق جنسی قائل نیستند و آن را شنیع و ناپاک می دانند همان افرادی هستند که در روح و روان شان، عمل جنسی را بدون هیچ حس عاطفی و هیچ نوع احترام مقابل، انجام می دهند. این افراد، خودشان مرد هستند ولی « آلت» مرد را و سکس را پلید و کثیف فرض می کنند.

   از این زاویه دید، زنان حق ندارند میل جنسی یا هویت جنسی داشته باشند. تصویری که آنها از زن و همسر دارند نیز بیشتر شبیه یک تکه گوشت بدون احساس و شعور است. آنها شاید بدون آنکه متوجه باشند داشتن ک زن برای شان شبیه زیر شلواری و خمیر دندان است که صاحب شخصی اش هستند و وقتی وقتی آن را می خواهند باید نو و دست نخورده باشد.

 

او نه فاحشه بود و نه فرشته 

Image source

stokpic.com

More from مرد روز
زوج مسافر جذاب با درآمد میلیونی در اینستاگرام
زوج خوشگل و خوشتیپ، جک موریس ۲۶ ساله و لورن بولن ۲۳ ساله،...
Read More