استفاده مطمئن از نردبان

محققین باستانشاسی قدمت استفاده بشر از نردبان را حدود ۱۰ هزار سال تخمین می زنند. چون قدیمی ترین تصویر از نردبان بر روی دیوار غاری در اسپانیا ثبت شده است.

از آن موقع ها تاکنون در هر فصلی و بخصوص تابستان مواردی پیش می آید که لازم می شود ما مردم غیرحرفه ایی از نردبان استفاده کنیم.

بد نخواهد شد اگر یکبار دیگر شرایط مطمئن برای استفاده از نردبان را مرور کنیم.

منبع تصویر
https://www.artofmanliness.com/lifestyle/gear/ladder-safety/

More from مرد روز
سکه‌های روسپی خانه‌های امپراطوری رم
دنیای رم باستان همیشه نشانه های شگفت انگیزش تمامی ندارد. از فلسفه...
Read More