استفاده مطمئن از نردبان

محققین باستانشاسی قدمت استفاده بشر از نردبان را حدود ۱۰ هزار سال تخمین می زنند. چون قدیمی ترین تصویر از نردبان بر روی دیوار غاری در اسپانیا ثبت شده است.

از آن موقع ها تاکنون در هر فصلی و بخصوص تابستان مواردی پیش می آید که لازم می شود ما مردم غیرحرفه ایی از نردبان استفاده کنیم.

بد نخواهد شد اگر یکبار دیگر شرایط مطمئن برای استفاده از نردبان را مرور کنیم.

منبع تصویر
https://www.artofmanliness.com/lifestyle/gear/ladder-safety/

More from مرد روز
زیبایی زن شرقی و غربی در عکاسی اندام
عکاس روس « اریک بورژانوئف » سعی کرد تفاوت زیبایی و تمنای...
Read More