سیب زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومن

ببینید چه بلایی بر سر شیوه کاسبی، مرام و دخل و خرج مردم آمده است.

https://www.facebook.com/mahmood.nouriyan/videos/2082885581730772/

More from مرد روز
انواع از خودگذشتگی افراد بسیار موفق
متمول و سرمایه دار شدن فقط از راه های کلک و چپاول...
Read More