سیب زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومن

ببینید چه بلایی بر سر شیوه کاسبی، مرام و دخل و خرج مردم آمده است.

Posted by Mahmood Nouriyan on Friday, September 28, 2018

More from مرد روز

۲۰ نوع شخصیت مردانه

[caption id="attachment_76662" align="aligncenter" width="1280"] مرد بلندپرواز - او می داند چه می...
بیشتر بخوان