سیب زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومن

ببینید چه بلایی بر سر شیوه کاسبی، مرام و دخل و خرج مردم آمده است.

https://www.facebook.com/mahmood.nouriyan/videos/2082885581730772/

More from مرد روز
نشانه‌های باهوش بودن
هوش یا آی کیو را همه می شناسیم. با هوش بودن یعنی...
Read More