سیب زمینی با خاک ۴۵۰۰ تومن

ببینید چه بلایی بر سر شیوه کاسبی، مرام و دخل و خرج مردم آمده است.

https://www.facebook.com/mahmood.nouriyan/videos/2082885581730772/

More from مرد روز
هنرِ گفتگو
چه بخواهیم یا نخواهیم در این این روزهای کرونایی وقت بیشتری داریم. ...
Read More