نامه گاندی به هیتلر برای جلوگیری از جنگ

دوست عزیز،

دوستانم مدام اصرار می کنند که به خاطر وضعیت خطرناک دنیا، نامه ای برایت بنویسم. من تاکنون مقاومت کردم چون احساس می کردم که ارسال نامه دور از نزاکت است. ولی چیزهایی اتفاق اقتاده که حس می کنم دست از حساب و کتاب های اینچنینی بردارم و به امید کوچکترین تاثیر ممکن، درخواستم را درمیان بگذارم.

کاملا مشخص است که در این لحظه از تاریخ، شما تنها انسانی هستی که قدرت جلوگیری از جنگی را داری که می تواند بشر را به دوران بربریت برگرداند.  اشکالی ندارد اگر این مزاحمت من کمی ترا برنجاند. آیا به درخواست مردی که  موقعیت و منزلتش را مدیون مخالفت با  خشونت است توجه خواهی کرد؟

به هر حال انتظار دارم که مرا به خاطر جسارتم ببخشی.

دوست همیشگی تو

گاندی

23/7/1339

http://www.blameitonthevoices.com/2011/08/from-archives-gandhis-letter-to-hitler.html

More from مرد روز
عکاسی لحظات عشق
خانم عکاس اوکرائینی Marta Syrko به زیبایی تمام، هماغوشی یک زن و...
Read More