برندگان مسابقه بهترین عکاسان عروسی‌ها

More from مرد روز

این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند

به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی...
بیشتر بخوان