ریشه‌های بدجنسی در آدم‌ها

محققین سه دانشگاه آلمانی و فنلاندی موفق شده اند « ریشه شخصیت بدجنس» را پیدا کنند. به نظر محققین اروپایی اگر فردی دارای یک خصلت بدذات قوی باشد میدان برای انواع بدجنسی ها ایجاد می کند.

اینها ریشه‌های اصلی ۹ خصیصه بدذات و بدجنسانه است که زمینه ساز بدی های دیگر هستند: 

۱ – صادقانه اگر قضاوت کنیم فکر می کنم من لایق حق بیشتری هستم

۲ – خیلی سخت است بخواهی پیشرفت کنی بدون اینکه از گوشه و کنار نزنی

۳ – آدم هایی که سرشان کلاه می رود معمولا حق شان است.

۴ – من می دانم که آدم خاصی هستم چون همه مدام این را به من گوشزد می کنند

۵ – من دوست دارم از راه های زیرکانه، مسیر یک اتفاق را به سمت منفعت خودم سوق دهم

۶ – لازم باشد هر چیزی می گویم تا به خواسته ام برسم

۷ – اذیت کردن دیگران می تواند جالب باشد

۸ – تلاش می کنم دیگران بدانند که من موفق هستم

۹- اگرلازم باشد هر کاری می کنم تا ببینم دیگرانی که تنبیه حق شان است به آن می رسند

 

New theory of dark personality reveals the 9 traits of the evil people in your life

https://bigthink.com/paul-ratner/new-theory-of-dark-personality-reveals-the-9-traits-of-the-evil-people-in-your-life

THE DARK FACTOR  OF PERSONALITY
http://www.darkfactor.org/

Photo by Alex Block on Unsplash

 

More from ماهان طباطبایی
فراموشی از نشانه‌های مغز پرحافظه است
کم حافظه بودن، تاکنون جزو ضعف های انسانی قلمداد می شد اما...
Read More