ریشه‌های بدجنسی در آدم‌ها

محققین سه دانشگاه آلمانی و فنلاندی موفق شده اند « ریشه شخصیت بدجنس» را پیدا کنند. به نظر محققین اروپایی اگر فردی دارای یک خصلت بدذات قوی باشد میدان برای انواع بدجنسی ها ایجاد می کند.

اینها ریشه‌های اصلی ۹ خصیصه بدذات و بدجنسانه است که زمینه ساز بدی های دیگر هستند: 

۱ – صادقانه اگر قضاوت کنیم فکر می کنم من لایق حق بیشتری هستم

۲ – خیلی سخت است بخواهی پیشرفت کنی بدون اینکه از گوشه و کنار نزنی

۳ – آدم هایی که سرشان کلاه می رود معمولا حق شان است.

۴ – من می دانم که آدم خاصی هستم چون همه مدام این را به من گوشزد می کنند

۵ – من دوست دارم از راه های زیرکانه، مسیر یک اتفاق را به سمت منفعت خودم سوق دهم

۶ – لازم باشد هر چیزی می گویم تا به خواسته ام برسم

۷ – اذیت کردن دیگران می تواند جالب باشد

۸ – تلاش می کنم دیگران بدانند که من موفق هستم

۹- اگرلازم باشد هر کاری می کنم تا ببینم دیگرانی که تنبیه حق شان است به آن می رسند

 

New theory of dark personality reveals the 9 traits of the evil people in your life

https://bigthink.com/paul-ratner/new-theory-of-dark-personality-reveals-the-9-traits-of-the-evil-people-in-your-life

THE DARK FACTOR  OF PERSONALITY
http://www.darkfactor.org/

Photo by Alex Block on Unsplash

 

More from ماهان طباطبایی
استفاده از تکنیکِ مذاهب برای تغییر جهان
فیلسوف سوئیسی آلن دباتن پیشنهاد می کند برای ایجاد  تغییر جدی ترِ خودمان...
Read More