قرن ۲۱ متعلق به مجردها است

این روزها تعداد مجردها در اغلب کشورهای جهان به طرز چشمگیری افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از افرادی که تا  میانسالگی مجرد می مانند، همین شیوه زندگی را ادامه می دهند. مجرد زندگی کردن در قرن ۲۱، عملا تبدیل به یک انتخاب آگاهانه شده است.
.
افزایش افرادی که ترجیح می دهند تنها زندگی کنند دولت ها را نگران ساخته است. موسسات رسمی دغدغه این را دارند که اخلاقیات جامعه آسیب خواهد دید چون زندگی مجردی را مصادف با خودخواهی و دوری از فعالیت های اجتماعی می بینند.

اما حقیقت زندگی مجردی در قرن ۲۱، نشان داده است که برعکس شایعات منفی، زندگی مجردی یک اتفاق مفید در  تمدن بشر است.

علوم اجتماعی و تحقیقات می گویند زندگی شهری به خاطر مجردها، از رونق و جنب و جوش سالمی برخوردار است.  مجردها از خود تعهد بیشتر برای پیگیری وضعیت دیگران، نشان می دهند.

آدم هایی که تنها زندگی می کنند  بیشتر از دیگران خود را متعهد به کار افتخاری و فعالیت های عام المنفعه می سازند. مجردها پشتیبانی بیشتری از فعالیت های فرهنگی می کنند و به وظایف اجتماعی در منطقه زندگی شان اهمیت بیشتری می دهند.

مجردها تردد بیشتری در کتابخانه، کلاس های ورزش و موسیقی دارند. آنها به بهبود وضعیت محیط زیست بها می دهند.

با این همه، تصور منفی از زندگی مجردی همچنان در فرهنگ عمومی سایه سنتی اش را برقرار داشته است. از دید عموم، همچنان مجردی مترادف با تک افتادگی و افسردگی است. این شایعه مدام تبلیغ می شود که ازدواج، باعث خوشبختی و نجات مجردها از عزلت، غم و بیهوده زیستن می گردد.

مجردها از استقلال فکری و تداوم رشد شخصیت بیشتری برخوردار می شوند چون وقت بیشتری برای افکار و خواسته های خود می گذارند.

بسیاری از مجردها رابطه عاطفی و عاشقانه هم با دیگران دارند ولی ترجیح می دهند جدا از هم زندگی می کنند.

مجردها توجه و وقت و بیشتری صرف والدین و فامیل و حتی دوستانی می کنند که نیاز به کمک دارند. مجردها ابتکار بیشتری برای تطبیق با زندگی در محیط شغلی و زندگی شان نشان می دهند.

The single life continues to be stigmatized — but most single people are doing just fine
THE CONVERSATION

By Bella DePaulo, Project Scientist, University of California, Santa Barbara

https://theconversation.com/more-people-than-ever-before-are-single-and-thats-a-good-thing-74658

More from ماهان طباطبایی
زن، لباس و حجاب
هاله جمالی نقاشی را در دانشگاه تهران آموخت و تحصیلاتش را در...
Read More