دانشمندی که پوکرباز موفقی شد

روانشناس امریکایی « ماریا کانیکاوا» نویسنده کتاب های علمی که جوایزی نیز نصیب خود ساخته است برای نوشتن در باره تخصص و شانس، تصمیم گرفت پوکرباز شود.

او که نویسنده ثابت صفحه علمی نیویورکر است برای تحقیقات مربوط به کتابش، یکسال مرخصی گرفت و مستقیما رفت به کلوپ های پوکر تا بازی بهترین ها را ببیند. بعد از گذراندن ساعت های متمادی دور میز بهترین پوکربازها و روی اینترنت، تصمیم گرفت وارد بازی شود.

او در شروع حتی نمی دانست یک دست کارت چند ورق دارد ولی هنوز سال تمام نشده بیش از 200 هزار دلار برده است و عملا وارد صحنه پوکربازهای حرفه ایی گشت.

او که درس خوانده هاروارد است می خواهد بفهمد آیا موفقیت آدمها به خاطر شانس است یا تکنیک؟

به طور عمومی اگر کار موفقی از تو سر بزند می گویند عجب آدم زرنگ و قابلی هستی ولی اگر تصمیمت منجر به شکست و باختن شود می گویند بدشانسی آوردی یا شانس با تو نبود.

« ماریا کانیکاوا» می خواهد بفهمد تصور ما از اینکه بر همه چیز تسلط و کنترل داریم چقدر درست است؟

پوکر یک بازی مردانه است، میل به کنترل و تسلط و بخصوص بلوف زدن جزو انرژی های مردانه این بازی است.

او می گوید اغلب پوکربازان واقعا انسان های نازنینی هستند. ولی دو نوع  هم هست که به خاطر احساس قوی مردانه شان، نست به حضور من در بازی راحت نیستند. یک نوعش، پوکربازی است که اصلا نمی شود به او بلوف زد چون هر کاری کنی برایش افت دارد جلوی یک زن کوتاه بیاید حتی اگردست خوبی نداشته باشد.

نوع دیگر، پوکربازی است که فکر می کند زنان نمی توانند اعتماد به نفس بالایی داشته باشند و کمتر بلوف می زنند. بنابر این فکر می کند دست خوبی نداریم که بلوف می زنیم.

به گفت خودش، چون هم نویسندگی و هم پوکر را دوست دارد هیچکدام را رها نخواهد کرد.

 

Maria Konnikova Shows Her Cards

More from مرد روز
سه عکس علمی عجیب
مدتی است به خاطر گسترش مرگبار ویروس کرونا به یکباره امید و...
Read More