تمدن بشر بر روی قصهِ سراسر دروغ بنا شده است

مورخ و نظریه پرداز یهودی، نوح حریری می گوید این روزها مدام به مردم جهان خطر اخبار تقلبی را متذکر می شوند. می گویند جامعه از مرز حقیقت عبور کرده است و به دنیای دروغ قدم گذاشته است.

اما واقعیت این است که، هر چقدر در تاریخ بشر به عقب برگردیم  متوجه می شویم همه موسسات انسانی بنیان شان بر روی دروغ استوار است.

بگذارید چند دروغ بزرگ و آشنا را برای تان یادآوری کنم: پوتین اعلام می کند که نیروهای نظامی که کریمیه اوکرائین را مستقل کردند روس ها نبودند بلکه عده ایی مردم متحد بودند که لباس سربازان روسی را از دست دوم فروشی ها خریده بودند.

نخست وزیر اسرائیل گلدا مایر ۵۰ سال پیش این جمله معرف صهیونیستی را در حین اِشغال و تصرف فلسطین تکرار می کند که « بازگشت مردم بدون سرزمین به به سرزمین بدون مردم« در صورتی که سرزمین فوق همیشه  جمعیت فلسطینی داشته است.

نماینده پارلمان اسرائیل  Anat Berko مدعی شد در اسرائیل هیچوقت یک فلسطینی وجود نداشت چون اصلا عربها حرف پ ندارند که کشوری با اسم پلستین داشته باشند. در صورتی که خودش می داند فسلطینی ها اسم شان را با حرف ف می گونید.

ساکنین بریتانیایی وقتی به قاره استرالیا می روند به خیال خودشان به « سرزمین بی صاحب » قدم گذاشته اند و ۹۰ هزار بومی ساکن قاره را نایده گرفتند.

حدود ۹۰ سال،  ژاپن برای ایجاد بهانهِ حمله به چین، یک حمله مصنوعی به خودش را عملی ساخت تا به ایجاد  کشور مستقل ولی مصنوعی به نام Manchukuo، حمله خود را توجیه کند.

مذاهب دره نیل نمونه مشخصی از دروغ و قصه بافی بشر برای پیشبرد هستند. اصلا معلوم نیست و مدرکی هم نیست که آدم و حوا  وجود داشته اند؟

ما تنها پستانداری هستیم که می توانیم با غریبه ها به کمک ایده و ایمان غیرعلمی و غیرقابل اثبات، اتحاد و همکاری داشته باشیم. بشر اگر قادر به دروغ گویی و قصه سازی و ساختن اخبار جعلی و پخش آنها نبود نمی توانست تن به قوانین بدهد و تمدنی شکل نمی گرفت.

این روزها اگر عده ایی به یک خبر تقلبی توجه نشان دهند در رسانه های جهان از شیوع اخبار تقلبی حرف می زنند ولی هیچکس اعتراضی ندارد به میلیاردها انسان که به ایده های مذهبی باور دارند ولی هیچ مدرک علمی برایش وجود ندارد.

بله قصه های مذهبی به خیلی ها آرامش و حتی خوشنودی اعطا می کند. باعث افزایش نیکوکاری و کمک به فقرا و شجاعت و خلاقیت می شوند. درست مثل همه قصه های خوب دیگر نظیر جنگ و صلح، دن کیشوت و هری پاتر … و جزوی از دروغ عمومی و ضروری بشر هستند.

دروغ و ادعاهای تقلبی هر روز به سراغ همه ما می آید حتی در هیبت تبلیغات اجناس و تلاش شرکت ها با هر شگرد ممکن برای ترغیب ما به خرید بیشتر…

بله اینروزها اخبار سریعتر و وسیعتر توسط بخش بیشتری از بشریت ایجاد و رد و بدل می شود. اما این قضیه به خودی به اخبار تقلبی منفجر نمی شود.  ما حتما بهتر است دقت بیشتری به خرج دهیم و سعی کنیم مفاهیم و نیت های واقعی آنها را در نظر بگیریم.

دنیای ما با افزایش خبر و ایده تقلبی روبرو نشده است. این روزها انسان های بیشتری حق ابراز نظر و خبر دارند. به خاطر افزایش صحت نظرات و اخباری که پخش می شود بهتر است بیشتر مواظب باشیم.

 

More from مرد روز
مد موهای کوتاه، امسال بازیگوش ترند
سال های قبل بازگشت دوباره ایی بود به موهای کوتاه، فرق سر،...
Read More