دانشمندان ژاپنی و دستکاری ساده و ارزان اسپرم برای تعیین جنسیت فرزند

مردان در طی دوران تحول بشر تا امروز، تعیین کننده جنسیت فرزند خود بودند. پسر یا دختر بودن فرزند رابطه مستقیم با انتخاب تصادفی کروموزوم ایکس یا ایگرگ در اسپرم مردان دارد. همیشه، حدود ۵۰ درصد کروموزم های نرها حاوی جنسیت پسر و به همان نسبت حاوی کروموزوم دخترانه هستند.

در همه پستانداران، ماده ها حامل دو کروموزم ایکس هستند و نرها دو کروموزوم ایکس و ایگرگ… برای همین این نرها هستند که در فرصتی که برای باروری ایجاد می شود تعیین می کنند که نتیجه ترکیب اسپرم و تخمک، پسر خواهد بود یا دختر…

دو دستکاری برای تعیین جنسیت قبلا تجربه شده است که هم بسیار گران است و هم ریسک تخریب ژنتیک آن می تواند زیاد باشد. شیوه اول نوعی جداسازی از طریق سیستم مایکروسورت است که ایکس و ایگرگ ها را جدا می سازند و شیوه دوم در مرحله بعد از باروری تخمک ها در لابراتوار است که بعد از روز سوم تقسیم سلول ها، صورت می گیرد چون بعد ازآن زمان، جنسیت، خودش را بروز می دهد و می شود جنین اولیه پسر یا دختر را برای ادامه تقسیم سلولی، انتخاب کرد و بقیه سلول های در خال تکثیر را از بین برد.

اما دانشمندان ژاپنی به طور تصادفی موفق به یافتن راه بسیار ساده و بی خطری شدند که به آنها اجازه بدهد کروموزوم های حامل خصوصیات دخترانه یا پسرانه را از هم جدا کنند.

وقتی محققین دانشگاه ژاپنی مشغول تحقیق و بررسی اختلاف بین ایکس و ایگرگ بودند متوجه شدند که حدود ۵۰۰ پروتئین فعال در کروموزوم ایکس هست که در کروموزم ایگرگ دیده نشده است. نکته مهم در این کشف ساده این است که حدود ۱۸ کد ژنتیک در بین پروتئین های مزبور شناسایی شدند که در دو نقطه از سطح سلول  ابراز وجود کردند.

محققین ژاپنی ضمن کاهش سرعت اسپرمها با افزودن ماده ایی ارزان و بی ضرر به نام resiquimod  در اسپرم ها توانستند خیلی دقیق، کروموزوم های حامل اطلاعات ژنتیک ایکس و ایگرگ را از هم تفکیک کنند.

دانشمندان ژاپنی در این مرحله با کنترل مورد نظر خود که به صورت افزایش سرعت یا کاهش سرعت اسپرم در حال شنا به سمت تخمک می باشد توانستند هر بار بالای ۸۰ درصد موش های به دنیا آمده را دختر یا پسر بسازند. درصدی که با باروری طبیعی که معمولا حدود ۵۰ درصد است تفاوت اساسی دارد.

این سیستم انتخاب برای تولد بیشتر نر یا ماده در دامداری های بزرگ گاو و خوک قابل اجرا شده است ولی هنوز این متد را در انسانها آزمایش نکرده اند. نگرانی اصلی در جامعه بشری این است که چون به طور سنتی و فرهنگی، انتخاب پسر، طرفدار بیشتری دارد و اگر این سیستم انتخاب نر و ماده در اسپرم به صورت داروی بسیار ارزان در دسترس همه باشد خطر اینکه نسبت طبیعی تعداد زن و مرد به هم بخورد زیاد خواهد شد.

 

Scientists Just Developed an Unnerving Method For Selecting The Sex of Mouse Sperm

The research has been published in PLOS Biology.

Image source
https://www.verywellfamily.com

More from مرد روز
تلگرام مرد روز
تلگرام مرد روز
Read More