اگر فکر می کنید جوانتر از سن تان هستید مغز سالمی دارید

بر اساس یک تحقیق جدید که توسط دانشگاه سئول منتشر شده است تناسبی بین احساس جوانتر بودن و سن واقعی وجود دارد. تصویر برداری از مغز ۶۸ دواطلب مسن، نشان داد فعالیت مغز آنهایی که فکر می کنند از سن شان جوانتر هستند عملا جوانتر می باشد.

رئیس این تحقیق در دانشگاه ملی کره جنوبی  Jeanyung Chey و همکارانش می خواستند بفهمند چه اتفاقاتی در ماده خاکستری مغز که مرکز یاخته های عصبی و مهم  آن است، می افتد.

از شرکت کنندگانی که مغزشان تصویربرداری شده است درخواست شد که به یک نظرسنجی در باره وضعیت زندگی خودشان نیز پاسخ دهند. مثلا ایا نسبت به سن تان احساس پیرتری می کنید یا فکر می کنید که جوان تر از سن خودتان هستید؟

نتیجه تحقیق نه تنها نشان داد افراد مسن که فکر می کنند از سن شان جوانتر هستند عملا روحیه و انگیزه و حتی از حافظه بهتری نیز برخوردارند. آنها قدرت بیان شان بهتر است. احساس جوانتر داشتن در ضمن به حرکت فیزیکی و تحرک بیشتر شان  نیز منجر می شود.

نکته آخر اینکه بخشی از زنان و مردان مسن که خیال می کتند پیرتر از سن شان هستند ذهن و جسم شان نیز عملا پیرتر رفتار می کند.

 

LINDSAY DODGSON, BUSINESS INSIDER
7 JUL 2018

More from مرد روز
تصاویر دختر مغموم در بین عشاق
دختری به نام Avalon دیگر صبرش تمام می شود وقتی که مدام...
Read More