اپ حرکت ورزشی روزانه

اپلیکیشن های ورزشی متعددی برای تلفن های همراه وجود دارند. این یکی هم رایگان است و هم سعی کرده است ورزش های بسیار ساده که مبتنی بر حرکات عادی بدن انسان است را تهیه کند. با کمی وقت و دقت شاید بعضی از شما بتوانید با داشتن این برنامه، تحرک بیشتری داشته باشید.

http://www.7dailymoves.com/