کاریکاتور – روز کوچ حکومت مذهبی از ایران

عملا مدتها است از قلب مردم ایران کوچ کرده اند. به امید پایان این کابووس تلخ…

منبع تصویر
شبکه های اجتماعی

More from مرد روز

گروه موسیقی مقامی هرای قوچان

https://youtu.be/0g2X4Mu1vUE?t=3m1s
بیشتر بخوان