کاریکاتور – روز کوچ حکومت مذهبی از ایران

عملا مدتها است از قلب مردم ایران کوچ کرده اند. به امید پایان این کابووس تلخ…

منبع تصویر
شبکه های اجتماعی

More from مرد روز

هشت حالت عشقورزی به توصیه مجله زنانه

 مجله زنانه مری کلر به زنان توصیه می کند این حالت های عشقورزی...
بیشتر بخوان