کاریکاتور – روز کوچ حکومت مذهبی از ایران

عملا مدتها است از قلب مردم ایران کوچ کرده اند. به امید پایان این کابووس تلخ…

منبع تصویر
شبکه های اجتماعی

More from مرد روز

مردان در برابر اِم اِس مصونتر هستند

اسکلروز چندگانه یا اِم اِس، بیماری غیرقابل علاجی است که تحقیقات نشان...
بیشتر بخوان