۲۰ نوع شخصیت مردانه

مرد بلندپرواز – او می داند چه می خواهد. هم در شغل و آتیه اقتصادی، هم در تفریحات و سرگرمی ها… او مصمم است و زیاد با کسانی که سر راه هدف هایش هستند ساده عبور نمی کند

مرد شوخ طبع – هر جمعی حداقل یک مرد خوشمزه با ذهن سریع دارد که انرژی اش را می گذارد برای شادی دیگران … او با وجود خل بازی هایش از توجه خانم ها برخوردار است. همه عاشق خندیدن هستند.


مرد حساس – او عاشق موسیقی و شعر و خواندن قصه و حتی نوشتن است. آرام و دوست داشتنی است. میل دارد همین احساس خوب را به دیگران هم منتقل کند.

مرد ماجراجو – بازمانده نسلِ  احساسات دوران عشایری است. نمی خواهد یک جا بند باشد. اهل ریسک و سفر است. دوست دارد بدن و جسمش را به درون سختی ها بکشاند.

بچه مامان – کاملا وابسته و دلبسته مادرش است. او اخر هفته ها، دوست دارد دور و بر مادرش بگردد. در طول هفته، این مادر است که لباس های درون آپارتمانش را می شوید. برایش در یخچال غذا می گذارد.

مرد متمول متظاهر – در بازار یا شرکت های مالی و سهام، سرمایه گذاری می کند. خانه و ماشین شیک و گرانقیمت دارد. بلند حرف می زند و اصرار دارد همه بدانند چقدر ثروتمند است. 

مرد عاشق پیشه – فکر و ذکرش یافتن عشق است. همه زندگی اش در نوعی رویای مطبوع می گذرد. او معمولا می تواند خودش را عاشق بیش از یک زن تصور کند. 


مرد تو سری خور – همیشه مطیع، همیشه حرف گوش کن، همیشه تابع دیگران. 

یک تکه الماس – لاابالی است. نسبت به ظاهرش بی اعتنا است. به نظر می رسد رفتارش هوشمندانه نباشد. ولی در درونش یک جواهر است. در مسیر و موقعیت و عشق درست قرار بگیرد گرانبها بودنش دیده می شود.

مرد پنهان – معلوم نیست شاد است یا افسرده … خودش را رو نمی کند. عاطفه اش را نمی شود دید. از دیگران به عمد فاصله می گیرد

مرد مودب – او جنتلمن است. سلام و تشکر و احترام یک قدم هم از او دور نمی شود. او مرد زندگی خانوادگی است

مرد دختر باز – جذاب و خودخواه است. تلفنش پر است از آدرس دخترهایی که با او خوابیده اند و پیام های شان را جواب نداده است. تا سی سالگی اش، بهتر است هیچ زنی برای رابطه جدی و بلندمدت، طرفش نرود.

مرد اهل خانواده – قبل از سی سالگی ازدواج می کند. شغل خوب و خانه دارد. یک مرد کلاسیک برای ازدواجی که از قبل برنامه ریزی شده. مشخص و دقیق  

مرد خالی بند – همیشه فکر می کند می بایست مرد مشهوری می شد. او از تکاپو نمی افتد و تا میانسالی همچنان این احساس را دارد که کشف  خواهد شد و …

مرد نگران – باید هر تصمیمش را صد بار بررسی کند. بدبین ترین سرانجام ها را هم حدس بزند.

مرد شیک پوش – او استایل خودش را ایجاد کرده است. از اینجا و آنجا ایده می گیرد و با جدیدت و علاقه تمام دوست دارد همیشه در بهترین حالت خودش باشد.

مرد سیاسی – شب و روز به فکر مشکلات جامعه اش است. به تلاش و ایده خودش باور دارد. در همه تظاهرات همه گروه هایی که خواستار بهتر شدن اوضاع هستند شرکت می کند. معمولا با هوش هم هست.

http://scribol.com/humor/different-types-men-world/6/