می خواهم برای همسرم باکره بمانم

سنگ صبور عزیز دغدغه ای دارم که نیاز به کمک و راهنمایی تو دارم. در خانواده ی ما سکس کردن و با زن ها بودن ارزش است، مثلا همیشه پدرم میگوید فلانی زرنگ است و به خودش سخت نمی گیرد با زن های زیادی حال می کند. یا میگوید ادم های ضعیف توان برقراری رابطه با زن ها و دختر ها را ندارند و از این دست حرف ها.

اکنون ۲۴ سال سن دارم و دانشجو هستم. علاوه بر تمام مسائل مربوط به اشتغال و سربازی و درآمد و …  چیزی که ذهن من را مدت هاست مشغول کرده ازدواج است. فکر میکنم  من دارم این فرصت طلایی ازدواج را از دست می دهم.

بارها موقعیت سکس داشته ام، چه با دوست دختر چند ساله ام چه با مطلقه ها و بیوه های با واسطه یا بی واسطه، اما همیشه از این کار اجتناب کردم به چند دلیل: یک اینکه دوست دارم همسر آینده ام هم مثل من تا قبل از ازدواج رابطه جنسی را تجربه نکرده باشد و به خودم میگویم اگر اینکار را بکنم پس باید انتظار داشته باشم او هم چنین کند. دوم اینکه داشتن رابطه ی جنسی بدون هیچ احساس را کار انسان های عوام و فرومایه میدانم و نمیخواهم هم سطح آنها بشوم.

مشکل ام اینجاست که با این سکس نکردن، حس بدِ بی عرضه بودن از طرف خانواده و اطرافیان بر من القا میشود.

 

حسام عزیز

اول از هم بهتر است این را مشخص کنم که تو می توانی و حق داری که باکره بمانی و با دختری وصلت کنی که تجربه جنسی نداشته باشد. ولی نه برای اینکه سکس عمل فرومایه ایی است بلکه چون سکس را پیوندی مقدس می دانی و می خواهی فقط با یک انسان که قرار است همه عمرت را با او سپری کنی داشته باشی.

به نظر می رسد خودت هم از تعریفی که پدرت از سکس دارد راضی نیستی.

سکس چیز بدی نیست. شرمگینانه نیست. هم برای تو و هم برای دختران … سکس عملا مثل یک قدم زدن و با هم به سینما رفتن و شطرنج بازی کردن است. یک فرصت برای صمیمی شدن و اعتماد بیشتر به همدیگر … هر کس این تجربیات را داشته باشد می تواند انسان بهتری هم بشود چون تماس واقعی و خیلی شخصی با یک انسان دیگر ایجاد می شود. تجربیاتی که حتما انسانها را عاطفی تر و هوشمند تر می سازد.

اما شاید تاکنون سکس نداشتی چون آن را ناپسند و کاری فرومایه می دانی. البته بهانه ات این است که سکسی که با ازدواج نباشد بی احساس است.
متاسفانه تعریفی که از سکس برایت فراهم شده عین یک رابطه مکانیکی و بی عاطفه است.  به تو گفته شده سکس یعنی اثبات مردانگی و قدرت و کسب امتیاز …

ولی وقتی تعبیر از سکس محدود می شود به دخول بیشتر، پس فردی که در بستر تو است عین تکه گوشتی است که بدون هیچ احساسی فقط واردش می شوی. برای همین شاید عمل سکس را برای زن بی حرمت کننده می دانی. شاید برای همین خودت را باکره نگه می داری چون می خواهی او باکره باشد.

حسام عزیز در پایان اینکه سن ازدواج را کمی بالاتر بگیر…  فقط به این فکر کن که سر فرصت و دقت یکی را برای همسری بیابی که برای تو جذاب باشد و مهربان و یار و هم سر .. مثل خودت با وفا و مسئول … مستقل و بی ادعا و با گذشت…  اینها خصایصی است که باید دنبالش بگردی. سکس داشتن او یا تو، قبل از ازدواج فقط بخشی از هویت عمومی هر دوی تان است.

 

Image source

https://www.facebook.com/IAMVIRGINfilm/

More from مرد روز
ترانه کوچه بازاری زری
کارگردان و تهیه کننده ویدئو و موسیقی «مجید بی انتها» توضیح دقیقی...
Read More