افزایش بی‌دینی در امریکا

 تاکنون چندین سنجش عمومی توسط موسسات معتبر آمارگیری در امریکا صورت گرفته است. ۱۶ درصد امریکایی ها، در سال ۲۰۰۷، در برابر این سئوال که چه مذهبی دارید  گزینه « هیچکدام» را انتخاب کرده بودند. در سال ۲۰۱۳ تعداد این افراد به ۲۳ درصد رسیده بود.

در سال ۲۰۱۵، آمار نشان داد که ۳۴ الی ۳۶ درصد جوانانی که از چهل سال قبل به اینطرف به دنیا آمده اند خود را لامذهب معرفی کرده اند. این درصدها در مقایسه با جمعیت امریکا به رقم حدود ۵۶ میلیون نفر می رسد.

افزایش تقریبا دو برابر شده بی دینان هنوز در مقابل مسیحیان که در برگیرنده ۷۰ درصد جمعیت هستند هنوز زیاد نیست.  چون در انتخابات سراسری و تصمیمات سیاسی، مسیحیان Evangelical که نزدیک به ۲۶ درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دهند و حدود ۲۱ درصدی که کاتولیک هستند همچنان حرف اصلی را می زنند.

البته این را هم باید در نظر گرفت که به خاطر حضور بیش از دو میلیون مسلمان، چهار میلیون یهودی و حدود دو میلیون بودایی، جمعیت غیرمذهبی روز به روز از قدرت بیشتری برخوردار می گردد.

همه این تغییرات برای سیاست گذاری در جامعه مثبت شمرده می شود چون تجربه بشری ثابت کرده است تصمیمات سیاسی اگر از محوطه تاثیر مذهب دورتر باشد با زندگی دنیای کنونی منطبق تر خواهد بود. این روزها افکار سکولار و آتئیسم دومین گروه اعتقادی در امریکا و اروپا است

نکته مهمی که باید در باره تغییر باورهای امریکایی ها ذکر کرد این است که بخشی از افرادی که از مذاهب رسمی و خدایان شان فاصله می گیرند با صراحت اعلام می کنند که مذهبی نیستند ولی هنوز از باورهای معنوی دست نکشیده اند. بخشی از آنها هنوز معتقد به زندگی دوباره ( تناسخ)هستند. 

در کنار آن، تحقیقات منتشر شده در فصلنامه روانشناسی اجتماعی نشان می دهد که بخش بیشتری از مردم به طور خصوصی، بی دین هستند ولی به خاطر موقعیت شان یا محدودیت هایی که ممکن است برای شان ایجاد شود احساس امنیت کافی برای بی دین بودن نمی کنند.

در مجموع علائم گسترش بی خدایی و دوری از مذاهب رسمی، نشان می دهد که انسان امروزی مدام به سمت تشخیص مستقل تر و  پرهیز از اعتقادات سنتی که جامعه و خانواده معرفی میکند گام بر می دارند. انسان امروزی بیش از همیشه، با گسترش دانش علمی روبرو است و روز به روز نیز قابل دسترس تر می شود. اتفاقی که در طی ۲۰ سال گذشته باعث دو برابر شدن بی دینان شده است.

به هرحال، بررسی سنجشهای عمومی گویای این یقین است که شاید انواع بی مذهب بودن تا حدود ۳۵ درصد جامعه را در برگرفته باشد ولی به طور یقین ۲۶ درصد امریکایی ها، آتئیست هستند. رقمی که سیاستمداران دیگر نمی توانند نادیده بگیرند.

 

 

The Number of Americans with No Religious Affiliation Is Rising

The World’s Newest Major Religion: No Religion

Michael Shermer is publisher of Skeptic magazine (www.skeptic.com) and a Presidential Fellow at Chapman University. His new book is Heavens on Earth: The Scientific Search for the Afterlife, Immortality, and Utopia (Henry Holt, 2018).

Image Credit: The Harris Poll

More from مرد روز
جام جهانی فوتبال زنان – ۴ تیم نیمه نهایی
تیم های هلند، انگلیس، امریکا و سوئد به دور نیمه نهایی جام...
Read More