بازگشت سبیل


در هر کشور و منطقه سیاره ما، سبیل فراز و فرودهای خودش را داشته است ولی در مجموع به مرور از صورت مردان رنگ می باخت. اما از چند سال پیش شاهد بازگشت مجدد سبیل هستیم.

سبیل در درجه اول شهرت دارد به نشانه قدرت … برای همین سبیل توانسته است دوام بیشتر در صورت مردانی داشته باشد که در پلیس و ارتش کار می کنند.

اما بعد از یک دوره طولانی که ریش گذاشتن یک مد جذاب مردانه بود، شاهد بازگشت سبیل هستیم که در کنار قدرت و مردانگی، نوعی مهربانی و احترام پدرانه یا برادرانه یا دوستانه را نیز در خود دارد.

سبیل ها برای همین در صورت مردان امروزی بیشتر به سمت نشانه حس اعتماد مردانه تغییر جهت پیدا کرده اند.

این روزها اگر هم مردی بخواهد سبیل بگذارد به خاطر در دسترس بودن انواع مد و اصلاح سبیل و راهنمایی سلمانی ها، می تواند براساس نوع صورت و حالت موهای روی لب، سریع به بهترین سبیل ممکن برای خودش برسد.

More from مرد روز
عکس روز – عروسهای شاکی از کرونا
عروس ها در یکی از شهرهای ایتالیا گرد هم آمده اند تا...
Read More