شیطنت طراحی در عکاسی

بن هین هنرمند خوش ذوقی است. مجموعه کارهای «قلم در برابر دوربین» توانسته در مجلات بین المللی عرصه وجود بیابد. شیطنت تکنیکی او همواره با شیطنت موضوعی نیز همراه است. او قصد آموزش ندارد ولی تلنگرهایش شبیه کار کمدین هاست که با به هم ریختن یک اتفاق و ماجرای ساده و بزرگ کردن بخشی از آن، احساس کنجکاوی و  پرسش ناخواسته را با حسی مثبت ایجاد می کند.

wheel-ruts violence_ train-tracks_ sunflowers_ path_ madonna_ lion_ fishing_ evolution_ crow_ cat-and-dog_

به بلاگ شخصی بن هین هم گاهی سر بزنید و پیگیر شیطنت های جذابش باشید.

More from سعید داورپناه
سیستمِ دفاع از روحیه خود
ایده « سیستم دفاع از روحیه خود» با فروید شروع شده است...
Read More