عاریه دادن کتاب در محله


در تعدادی از محلات تورونتو، درون کوچه ها، یک جعبه محل نگهداری کتاب نصب شده است که اهالی، کتاب هایی که دوست دارند یا زیاد دارند را در آن قرار می دهند تا بقیه آن را به عاریه ببرند و بخوانند.

بخش قابل توجهی از شهروندان، کتاب را یک سرگرمی می دانند. معمولا اغلب کتاب خوانان توقع یافتن جواب و راه و مرام یا تاثیرات جدی، شاید نداشته باشند. ولی کتاب عاریه می گیرند و به کتابخانه های محل همیشه سر می زنند و کتاب هم مدام می خرند.

بخش بزرگی از بودجه و درامد انتشارات و فرصت هایی که برای نویسنده های خوب ایجاد می شود هم از صدقه سر این خواننده های معمولی قصه های عاشقانه، پلیسی، رویاهای سرزمین عجایب و تخیلات مربوط به اینده و فضا و قصه های کودکان و نوجوانان است. خواننده قصه های سرگرم کننده، بارِ مالی ریسک و میدان دادن به نویسنده های خاص کشور را عملا به دوش می کشند …

More from مرد روز

ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت

این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت...
بیشتر بخوان