یک ترانه مردانه، طلبکارانه، پرقدرت ولی غمگین

سالها است شنوندگان این ترانه به یک تعریف ثابت از اشعار آن نرسیده اند. از یکطرف به لحظه مرگ عیسی مسیح اشاره دارد و از طرف دیگر از رنج و دردی می گوید که بر روح و روان یک انسان که به خودکشی فکر می کند … و صدها نوع تاویل دیگر… مهم ولی خشم و استیصال توامان در درون این ترانه System of a Down است که تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون بیننده داشته است.

بلندشو. برو یه حالی به صورتت بده. سعی کن بپوشونی رنج توی صورتت رو … گریه داره وقتی فرشته ها حق شون هست که بمیرند … گریه داره

Wake up
Grab a brush and put a little makeup
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the shakeup
Hide the scars to fade away the
Why’d you leave the keys upon the table
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You wanted to
Hide the scars to fade away the shakeup
You wanted to
Why’d you leave the keys upon the table
You wanted to
I don’t think you trust
In, my, self righteous suicide
I, cry, when angels deserve to die, die
Wake up
Grab a brush and put a little makeup
Grab a brush and put a little
Hide the scars to fade away the shakeup
Hide the scars to fade away the
Why’d you leave the keys upon the table
Here you go create another fable
You wanted to
Grab a brush and put a little makeup
You…

More from مرد روز
جذابیتی که در دیگران می‌پسندید به اندازه جذابیت خودتان است
نویسنده، روانشناس و استاد دانشگاه های امریکا Dan Ariely وقتی ۱۷ ساله بود...
Read More