سعی کنید به این زن و شوهر اسرائیلی حسودی نکنید

کمک می خواهی؟

مدام در رسانه ها از زندگی متاهلی تصویر غمگینی ارائه می شود. این طرح ها به خاطر شیرین کاری هایی که توانسته است از زندگی یک زوج ترسیم کند مستحق مورد حسادت قرار گرفتن هم هست. شوهر خانه، طراحی های ساده ولی دوست داشتنی از زندگی روزانه خودش و همسرش ترسیم می کند که نشان دهنده لحظات بد و خوب ولی در مجموع دوست داشتنی یک زناشویی است.

داریم چاق میشیم

شوهر خانه، طراحی های ساده ولی دوست داشتنی از زندگی روزانه خودش و همسرش ترسیم می کند که نشان دهنده لحظات بد و خوب ولی در مجموع دوست داشتنی یک زناشویی است.

بذارم زمین، چیز مهمی نیست. یه سرما خوردگی ساده است. یه عالم کار دارم باید انجام بدم.
عزیزم نظرت راجع به این نقاشی که کشیدم چیه؟ … خیلی قشنگه
تا باطری شو تموم نکردی بده من هم یه ذره بازی کنم
امروز فروشگاه ها حراج دارند. داریم آماده میشیم برویم خرید
تولدم مبارک
یه ساعته اون تویی. زود باش
قربونت برم. یه ماچ بده ببینم. …. ای ی ی موهام کنده شد.

 

Artist Keeps Illustrating Everyday Life With His Wife In Comics And We’re Not Jealous At All (New Pics)

More from مرد روز
زبان زرگری، مطربی، قصابی و زبان مخفی جوانان
  ایجاد زبان های ساختگی نظیر زبان زرگری یا زبان مطربی یا...
Read More