سلفی پا – اورمیه، دره بلبلان ( بلبلر درسی)

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
تمدن بشر بر روی قصهِ سراسر دروغ بنا شده است
مورخ و نظریه پرداز یهودی، نوح حریری می گوید این روزها مدام...
Read More