سلفی پا – اورمیه، دره بلبلان ( بلبلر درسی)

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
یکی از دلایل خیانت زنان، کاهش ارزش زناشویی مردان است
برای دانشمندان، تشخیص انگیزه مردان برای خیانت راحت بود. مردان برای تضمین...
Read More