مرد خوب بودن سخت نیست

این مرد استرالیایی پشت ون خود دو عدد ماشین لباسشویی و یک ژنراتور برق گذاشته و هر هفته به محل زندگی بی خانمان ها می رود و لباس های شان را مجانی می شوید

More from مرد روز
هنر عکاسی از پستانها
دهها نظر فلسفی و روانشناسانه متفاوت در باره تمنای مردان نسبت به...
Read More