مرد خوب بودن سخت نیست

این مرد استرالیایی پشت ون خود دو عدد ماشین لباسشویی و یک ژنراتور برق گذاشته و هر هفته به محل زندگی بی خانمان ها می رود و لباس های شان را مجانی می شوید

More from مرد روز

شش عکس از آغوش لخت عاشقانه

عشقبازی قبل از هر چیز ابراز اعتماد به یک انسان دیگر است....
بیشتر بخوان