بازسازی DNA مردی که ۲۰۰ سال پیش فوت کرد

اقوام ایسلندی مرد سیاهپوستی که DNA وی بازسازی شد

بازسازی اطلاعات ژنتیک، نیازمند این بود که باقیمانده بدن همان موجود، در دسترس باشد. اما دانشمندان یک شرکت داروسازی ایسلند برای اولین بار موفق شدند DNA مردی را از طریق اطلاعات ژنتیکِ اقوام کنونی اش، بازسازی کنند.

این توانایی، با همه سختی های ممکن و انبوه اطلاعاتی که باید به صورت دقیق گرداوری شود چندین امکان بسیار شگفت انگیز را برای انسان ایجاد خواهد کرد.

برای شروع می توان بر اساس امکانات موجود، نقشه اصلی ژنتیک همه انسان های معروفِ ۵۰۰ سال گذشته را بازسازی کرد.

با توسعه این مسیر علمی و آشنایی بیشتر با درخت اصلی ژن بشر، بازسازی ژنتیک هر نوع انسانی، ممکن خواهد بود.

در آینده نه چندان دور، بعد از افزایش عمر بشر به صدها و شاید هزاران سال که مصادف با جهش بی نظیر دانش خواهد شد، شانس اینکه همه انسان های مرده بدون دسترسی به باقیمانده جسدشان، بازسازی و حتی مجددا زنده شوند ایجاد خواهد شد.

مردی که در ایسلند، ساختمان ژنتیکش بدون دسترسی به باقیمانده بدنش، از طریق شناسایی ژن وی در بدن اقوامش بازسازی شده است یک سیاهپوست مهاجر به اروپا به نام Hans Jonatan می باشد که از اواخر قرن ۱۸ ساکن دانمارک شده بود.

سیاهپوست دانمارکی به عنوان ملوان در ارتش دانمارک جنگید و وقتی که برده داری در دانمارک ممنوع شد خودش را انسان آزاد اعلام کرد.

دعوای حقوقی در باره آزادی این برده توسط خودش، به یک ماجرای تاریخی تبدیل شد. او بعد از کشمکش های قضایی، به طور پنهانی به ایسلند گریخت و ۲۰۰ سال پیش، بعد از ازدواج و داشتن دو فرزند، فوت کرد.

در حقیقت، سیاهپوست بودن او و تعداد محدود ژن افریقایی اش در اقوام کنونی، به این نوع آزمایش کلینیکی فرصت داد تا به نتیجه موفقیت آمیز برسند. از بین حدود ۸۰۰ فامیل او، تعداد ۱۸۰ نفرشان، از طریق آزمایش خون و اطلاعات ژنتیکی به عنوان فامیل او مورد شناسایی قطعی قرار گرفتند. بعد از طریق تمرکز بر ژن های مشابه و تکراری در همه فامیل، به DNA او دست یافتند.

 

 

DNA of Man Who Died in 1827 Recreated Without His Remains

Reconstructing an African haploid genome from the 18th century

deCODE genetics

image source

http://www.dailymail.co.uk

 

The grandchild of Hans Jonatan, Lúðvík Lúðvíksson. Image Credit: Helga Tomasdottir

More from مرد روز
میترا حجار با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو
میترا حجار در متروی تهران با تی شرت سه شنبه های بدون خودرو...
Read More