دوران «وحدت کلمه» سپری شده است

اجتماعات امروزی ترکیبی هستند از خواسته‌ها و منافع اقشار مختلف مردمی که تجربیات، نگرانی ها و امیدهای متفاوت دارند.

در جوامع سنتی و قدیمی فقط یک نوع زندگی ترویج و تبلیغ می شد. یک اخلاق و یک روش برای همه تعیین شده بود. تغییر و تردید خیلی خیلی کند و نامحسوس بود. والدین ما برای قرنها در همان روستایی که به دنیا می آمدند زندگی می کردند.

اکثریت آنها فقط یکی دو روستا و شهر اطراف شان را می شناختند. اکثریت بیسواد به دنیا می آمد و بیسواد رخت از جهان می بست.

شخصیت و هویت فردی مستقل در بین افراد نمی توانست شکل بگیرد. چون همه چیزهای که می دانستند و تجربه می کردند مشابه بود.

در این دوره و زمانه توقع «وحدت کلمه» برای هر مسئله اجتماعی، غیرممکن و غیرواقعی است.

در جوامع امروزی برای رسیدن به بهروزی و آرامش اجتماعی، راهی جز پذیرش «وحدت تفاوت‌ها» نداریم.

More from مرد روز
صبحانه با تخم مرغ ابری
نیمرو، تخم مرغ عسلی تا انواع املت کم نبود که شیوه جدید تهیه...
Read More