مشروطه سلطنتی رضا پهلوی دوم، انتخاب موقت و متعادل

ما سعی کردیم نشان دهیم همزمان با حمایت از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ بهتر است انواع امکانات برای عبور سالم از این مرحله خطیر را نیز نشان دهیم.  مقدمتا روی سخن ما با حکومت بود که گفتیم می توانند با آزاد ساختن میرحسین موسوی و سپردن زمام امور به او، به نجات خود و در نغلطیدن ایران به سمت خشونت و هرج و مرج کمک کنند..

در مرحله دوم تلاش کردیم توضیح دهیم که رفراندم می تواند اولین درخواست مشخص و عملی برای ادامه اعتراضات سراسری باشد. رفراندومی که حکومت ایران ناگزیر است بپذیرد تا انتقال کمابیش آرام به نظام سیاسی جدید صورت بگیرد. در این دوره شاید لازم است شورای موقتی از نماینده چند جبهه بزرگ متعلق به اقشار مختلف، ایجاد شود تا تضمین کننده آزادی کامل گردش اطلاعات و آزادی احزاب باشند. فرصتی که زمینه انتخاباتات برای یک شورای ملی را فراهم کند.

این بار می خواهیم به معرفی نظام سیاسی مشروطه سلطنتی توجه نشان دهیم و بگوئیم که بد نیست نگاه مان را متوجه شاهزاده رضا پهلوی دوم کنیم. این امید یا فرصت را در نظر بگیریم که این مرد می تواند سکان آشنا و قابل اعتمادی برای عبور از جمهوری فساد و ریای اسلامی باشد.

یادمان باشد تا وقتی که آزادی رسانه ها و آزادی احزاب که نماینده منافع اقشار مختلف ایران است میسر نشود فرشتگان خدا هم بر سر کار بیایند فاسد و دیکتاتور خواهند شد.

در دنیای معاصر عملا شکل نظام سیاسی زیاد مهم نیست. بسیاری از جمهوری ها هستند که رهبران تقریبا مادالعمر دارند یا به طور غیرمستقیم توسط یک گروه یا فرد مقتدر کنترل می شوند و اصلا بویی از جمهوریت نبرده اند. در کنار آنها، نمونه های از حکومت شاه و ملکه داریم که نقش آنها بیشتر تشریفاتی و نمایشی است. در نظام های سلطنتی مشروطه موجود، نمونه های بسیار سالمی هم هستند که مدیریت کشور مستقلا توسط نمایندگان در انتخابات مشابه حکومت جمهوری عزل و نصب می شوند.

رضا پهلوی دوم، مرد آرام و متعادلی است. اهل هیاهو نیست. صبور و مداوم روی حرف هایش ایستاده است و همیشه اعلام کرده است که رای مردم و مدیریت مستقل از سلطنت را در نظر دارد. وی تاکنون نشان داده است که اهل وابسته بودن و پاراکسی شدن قدرت های بزرگ نیست. او البته حتما می خواهد نظر مساعد دولت های قدرتمند دنیا را جلب کند و تضمین کند که ایران تحت سرپرستی او قادر به همزیستی مسالمت آمیز با جهان است.

تنها مشکل رضا پهلوی طرفداران سرسخت نظام سلطنتی است که رویای مدل قدیمی و مستبدانه را در نظر دارند و تاکنون نتوانستند معایب رژیم سلطنتی خودکامه را بپذیرند که متاسفانه الگوی خوبی برای اداره کشور نبوده است رضا پهلوی دوم باید مرز روشنی با آنها داشته باشد و دست یاری به سمت جبهه ملی و همه دمکرات های ایرانی دراز کند و نشان دهد که عملا برای او، همکاری با انسان های مستقل و آزاده، راحت تر است.

صحبت ما از آرزوها و امیدهای طولانی مدت نیست، ما بهتر است از هر گزینه ممکن و متعادل برای عبور از جمهوری نالایق اسلامی استفاده کنیم.

More from ونداد زمانی

سرگذشتِ جدی در داستانِ سانتیمانتال

یک بنگاه انتشاراتی آمریکایی حدود ۱۵۰ سال پیش از «لوییزیا. می‌. اَلکات»...
بیشتر بخوان