مشروطه سلطنتی رضا پهلوی دوم، انتخاب موقت و متعادل


این روزها چوپان پشت کوه هم می داند که مدیریت ۴۰ ساله مذهبی، نمی تواند بهبودی در زندگی مردم ایجاد کند.متاسفانه ویترین شیکی از انواع مدیریت ها هم که نداریم یا نگذاشتند ایجاد شود.

در دنیای کنونی، عملا شکل نظام سیاسی زیاد مهم نیست. بسیاری از جمهوری ها هستند که رهبران تقریبا مادالعمر دارند یا به طور غیرمستقیم توسط یک گروه یا فرد مقتدر کنترل می شوند و اصلا بویی از جمهوریت نبرده اند. نمونه اش ایران و سوریه…

اما نمونه های از حکومت شاه و ملکه داریم که نقش آنها بیشتر تشریفاتی و نمایشی است. نظام های سلطنتی مشروطه موجود، نمونه های بسیار سالمی هم هستند که مدیریت کشور، مستقلا توسط رای مردم عزل و نصب می شوند.

برای همین به نظام سیاسی مشروطه سلطنتی توجه مجدد نشان دهیم و نگاه مان را متوجه شاهزاده رضا پهلوی دوم کنیم. این امید یا فرصت را در نظر بگیریم که این مرد می تواند سکان آشنا و قابل اعتمادی برای عبور از جمهوری فساد و ریای اسلامی باشد.

یادمان باشد تا وقتی که آزادی رسانه ها و آزادی احزاب که نماینده منافع اقشار مختلف ایران است میسر نشود فرشتگان خدا هم بر سر کار بیایند فاسد و دیکتاتور خواهند شد.

رضا پهلوی دوم، صبور و مداوم روی حرف هایش ایستاده است و همیشه اعلام کرده است که رای مردم و مدیریت مستقل از سلطنت را خواهد پذیرفت. او البته حتما می خواهد نظر مساعد دولت های قدرتمند دنیا را جلب کند و تضمین کند که ایران تحت سرپرستی او قادر به همزیستی مسالمت آمیز با جهان است.

تنها مشکل رضا پهلوی طرفداران سرسخت نظام سلطنتی است که رویای مدل قدیمی و مستبدانه را در نظر دارند و تاکنون نتوانستند معایب رژیم سلطنتی خودکامه را بپذیرند که متاسفانه الگوی خوبی برای اداره کشور نبوده است رضا پهلوی دوم باید مرز روشنی با آنها داشته باشد و دست یاری به سمت جبهه ملی و همه دمکرات های ایرانی دراز کند و نشان دهد که عملا برای او، همکاری با انسان های مستقل و آزاده، مهم است.

صحبت ما از آرزوها و امیدهای طولانی مدت نیست، ما بهتر است از هر گزینه ممکن و متعادل برای عبور از جمهوری نالایق اسلامی استفاده کنیم.

More from ونداد زمانی

داستان عاشقانه‌‌ای که برای امریکا ملت ساز شد

اولین گروه های مهاجر انگلیسی که در اوائل قرن ۱۷ میلادی در...
بیشتر بخوان