همه دروغ‌هایی که به خودمان می‌گوئیم

همه ما در حال انکار مسائل و مشکلات زندگی مان هستیم. خودفریبی، دروغ و هر نوع کلکی که به خودمان می زنیم در حقیقت یک نوع وسیله جالب روحی است تا نیازهای اساسی روحی خود را پاسخگو باشیم.

۱ – فرق بین دلایل من و تو

دلیل شکست ها را دو گونه تعبیر می کنیم. اشتباه تو دلیلش این است که تلاش کافی نکردی. اشتباه من ولی به خاطر سردردی بود که از دیشب داشتم و خسته بودم و …

۲ – انکار واقعیت

انکار، یک دفاع روانی است در برابر واقعیت های بیرون از دسترس ما … ما برای تحمل اتفاقات ناگوار خود را ناگزیر می یابیم که واقعیت را نادیده بگیریم. یکی از اولین واکنش ها در برابر از دست دادن عزیزان یا حتی خبر شنیدن ابتلا به سرطان، این است که نمی خواهیم واقعیت موجود را بپذیریم.

۳ – من خوش شانس هستم

همه از من خوش شان می اید. من همیشه از پس مشکات بر می ایم. برای مثال ۹۰ درصد رانندگان فکر می کنند از بقیه بهتر هستند. حتی ۹۴ درصد استادان دانشگاه های بزرگ معتقدند که از بقیه اساتید بهتر هستند. خوشبینی مفرط در باره قدرت و اراده شخصی، معمولا برای افراد مضر خواهد بود. تحقیقات نشان داده است آدم هایی که با اطمینان بیشتری از قدرت ترک سیگار حرف می زنند قادر به حل این مشکل نیستند.

۴ – سوا کردن اطلاعات بد و خوب

به اخبار و ایده هایی بها می دهیم که پیشبینی های ما را حمایت می کند. اگر آدم بدبینی هستیم مدام نشانه های بدتر شدن اوضاع به چشم مان می اید و برعکس اگر خوشبین هستیم در جستجوی اخبار خوب هستیم.

۵ – انگور ترش

در داستان های قدیمی یونانی همیشه روباه تلاش می کند دستش به انگور برسد اما به خاطر موانع سر راه، بالاخره به ناگزیر قید آن را می زند. تنها واکنش خودفریبانه روباه وقتی از داشتن انگور مایوس می شود ین است که انگور فوق اصلا نرسیده و ترش است و به زخمتش نمی ارزد. ضرب المثل ایرانی اش همان ادعای گربه است که دستش به گوشت نمی رسد و می گوید بو می دهد.

۶ – خودمان را به نفهمی می زنیم

یکی از بزرگترین مشکلات برای دستیابی به اهداف زندگی این است که در مقابل نظرات منفی دیگران سست می شویم. برای همین سعی می کنیم از اطلاعات منفی پرهیز کنیم و چشم خود را بر واقعیت ها ببندیم. وقتی که در سر سفره عقد قول می دهیم تا زنده هستیم تعهدمان را حفظ می کنیم، خیلی ساده داریم درصد طلاق ها را پشت گوش می اندازیم.

 

 

The Many Ways We Lie to Ourselves

https://www.psychologytoday.com/blog/science-choice/201708/the-many-ways-we-lie-ourselves

Image source

https://kleemass.deviantart.com

More from مرد روز
این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند
به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی...
Read More