ریش و سبیلوهای نیکوکار

این کلوپ ریش و سبیل یکی از استان های کانادا، آدم های معمولی با شغل های معمولی هستند. آنها بهانه ساده ایی به دست آوردند تا دور هم جمع می شوند، مشروبی بنوشند و در باره علاقه مشترک شان و بخصوص نحوه آرایش و نگهداری ریش و سبیل های شان حرف بزنند.

آنها در شبکه های اجتماعی در باره خودداری از نوشیدن مشروب حین رانندگی، کامنت می گذارند و سعی می کنند شهروندان مسئولی باشند. در آخرین اقدام شان، در لباس پری دریایی، عکس هایی برای تقویم سالانه گرفتند تا درآمد آن را به یک موسسه کمک به بیماران  روحی و روانی بدهند.

 

sources:

http://www.cosmopolitan.com/sex-love/a13516106/merby-dudeoir-calendar/

http://junkee.com/mermaid-charity-calendar/134567?platform=hootsuite

http://www.ctvnews.ca/canada/big-burly-newfoundland-guys-in-mermaid-tails-a-global-hit-for-a-good-cause-1.3670750

More from مرد روز
چرا اکثر بشر در اینترنت جذب ویدئوی حیوانات می‌شوند
اینترنت طوری طراحی شده است که همه سپرهای تشخیص و تردید را...
Read More