ریش و سبیلوهای نیکوکار

این کلوپ ریش و سبیل یکی از استان های کانادا، آدم های معمولی با شغل های معمولی هستند. آنها بهانه ساده ایی به دست آوردند تا دور هم جمع می شوند، مشروبی بنوشند و در باره علاقه مشترک شان و بخصوص نحوه آرایش و نگهداری ریش و سبیل های شان حرف بزنند.

آنها در شبکه های اجتماعی در باره خودداری از نوشیدن مشروب حین رانندگی، کامنت می گذارند و سعی می کنند شهروندان مسئولی باشند. در آخرین اقدام شان، در لباس پری دریایی، عکس هایی برای تقویم سالانه گرفتند تا درآمد آن را به یک موسسه کمک به بیماران  روحی و روانی بدهند.

 

sources:

http://www.cosmopolitan.com/sex-love/a13516106/merby-dudeoir-calendar/

http://junkee.com/mermaid-charity-calendar/134567?platform=hootsuite

http://www.ctvnews.ca/canada/big-burly-newfoundland-guys-in-mermaid-tails-a-global-hit-for-a-good-cause-1.3670750

More from مرد روز
برای مردان، احترام مهمتر از عشق است
  یکی از نظریه ها مدعی است ما مردان نیازمند احترام هستیم چون...
Read More