چرا مردان از زنان می خواهند لبخند بزنند

شما را نمی دانم ولی برای خودم بارها پیش آمده است که هر وقت در اتوبوس یا درون حتی خیابان یا درون رستوران یا صندوقدار مغازه ها، زنی  را دیدم که اخم کرده و یا حتی کمی غمگین است بلافاصله به ذهنم می رسد که بگویم  « لبخند بزن» البته معمولا این جرات را به خودم نمی دهم. معمولا که می گویم  یعنی می توانم اعتراف کنم چندین بار اینکار را کردم.

البته آن چند بار برای غریبه ها بود وگرنه به دوستان خانوادگی و آشنایان هم بارها پیشنهاد کردم که  لبخند بزنند. پیش خودم فکر می کردم که دارم کار مودبانه و مهربانانه ایی می کنم ولی یادم نمی آید که هیچکدام از زنانی که این پیشنهاد من را شنیدند احساس خوبی بابت آن داشته اند. ولی به خوبی می توانم چند اخم و چشمان شماتت کننده را بیاد بیاورم.

زنها البته این ماجرا را متفاوت می بینند. آنها در خوشبین ترین حالت فکر می کنند که مردان می خواهد با این توصیه شان ناگهان حال زنان خوب شود.

زنان هم  متاسفانه در همه فرهنگ ها از کودکی می آموزند که « شیرین» باشند. حتی به دختران از کودکی می گویند کاری نکنند که دیگران ناراحت گردند. دختران یاد می گیرند که بهتر است وقتی کنار غریبه ها و یا در هر جمعی هستند ناراحتی شان را نشان ندهند تا مبادا دیگران دیواری کوتاهتر از آنها نیابند و ناراحتی خودشان را سر آنها خالی کنند.

شاید ما مردان بد نباشد از خودمان بپرسیم چطورشده است که می توانیم به خودمان اجازه دهیم به یک نفر که اصلا نمی شناسیم درخواست کنیم لبخند به لب داشته باشد؟ ایا می توانیم تصور کنیم که شاید دندان درد خفیفی دارد؟ یا کارش را به تازگی از دست داده یا پرداخت اجاره اش دیر شده یا از وقت سیگار و قهوه اش گذشته؟

کمی دقیقتر و غیراحساسی بنگریم شاید این درخواست برای لبخند، نوعی نگاه جنسی نیز باشد. ما توقع داریم زنان زیبا و جذاب باشند. ما بی اختیار فکر می کنیم لبخند زن، حالت زیبایی دارد. این یک انتظار مداوم از زنان آشنا و غریبه است که بر زیبایی موقعیت ما بیفزایند.

حتما و به احتمال زیاد ما نیت بدی نداریم ولی خوب است یادمان باشد که طرف مقابل ما یک ماشین نیست که همه ماهیچه های صورتش را به خاطر ما ناگهان تغییر دهد. یا به خاطر ما فراموش کند که مثلا دو سال است خانواده اش را ندیده یا سردرد دارد یا دیشب به خاطر امتحان به اندازه کافی نخوابیده است.

 

 

Why do men tell women to smile?

https://www.mnn.com/lifestyle/arts-culture/blogs/why-men-tell-women-smile

More from مرد روز
هلی کوپترهای شعبده باز
هلی کوپترهای چهار ملخه در لابراتوار در حال نشان دادن قابلیت های...
Read More